FANDOM


El Prinsipat d'Andorr'es un xiqvotet stat independent de l'Europa sut-ochsidental, la qvapital del qval és Andorra la Vella.

Durant a munto de temps pobre i aiïada, situada n'elç Pirineus entr'Spañy'al sut i Frans'al nort, qvomençà a prosperar durant la Segona Gerra Mundial, aprofitant la postgerra sibil spañyola per a fer qvontraban de merqvansies i rrefuxiar a echsiliats de tots els bandes.

Des dels añys 60 a aqvonsegit una notable prosperitat graçies al turisme. L'eqvonomia a atraigut a munto d'inmigrants proçedents tant d'Spañya (sobre tot qvatalans i gaïechs) qvom de Portugal-Portugal i de Fransa. Un dels fachtors es el fet de qv'els impostos són sensiblement menors qv'a la resta d'stats d'Europa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.