Fandom

Scratchpad

Neobpedia:Andorra

219,356pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

El Prinsipat d'Andorr'es un xiqvotet stat independent de l'Europa sut-ochsidental, la qvapital del qval és Andorra la Vella.

Durant a munto de temps pobre i aiïada, situada n'elç Pirineus entr'Spañy'al sut i Frans'al nort, qvomençà a prosperar durant la Segona Gerra Mundial, aprofitant la postgerra sibil spañyola per a fer qvontraban de merqvansies i rrefuxiar a echsiliats de tots els bandes.

Des dels añys 60 a aqvonsegit una notable prosperitat graçies al turisme. L'eqvonomia a atraigut a munto d'inmigrants proçedents tant d'Spañya (sobre tot qvatalans i gaïechs) qvom de Portugal-Portugal i de Fransa. Un dels fachtors es el fet de qv'els impostos són sensiblement menors qv'a la resta d'stats d'Europa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia