FANDOM


L'Aqvademia Balensiana de la Ïengua (ABÏ) fon chreada per la Ïei balensiana 7/1998, del 16 de setembre, de Chreaçio de l'Aqvademia Balensiana de la Ïengua.

És l'instituçio qve té per funsio determinar i elaborar, en son qvas, la normatiba ïinguistiqva del balensià, aiçina qvom belar pel balensià partint de la tradiçio lechsiqvografiqva, literaria, i la rrealitat ïinguistiqva xenuina balensiana, aiçina qvom la normatibiçaçio qvonsolidada, a partir de les denominades Normes de Qvasteïó.

L'ABÏ és un'Instituçio de la Xeneralitat Balensiana, de qvarachter publich, adschrita a la Preçidensia de la Xeneralitat, qve té personalitat xuridiqva propia i eiçersis ses funsions én autonomia organiqva, funsional i preçupostaria per a garantir sa obxetibitat i independensia.

Enïas echstern

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.