Fandom

Scratchpad

Neobpedia:Aqvademia Balensiana de la Ïengua

212,844pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

L'Aqvademia Balensiana de la Ïengua (ABÏ) fon chreada per la Ïei balensiana 7/1998, del 16 de setembre, de Chreaçio de l'Aqvademia Balensiana de la Ïengua.

És l'instituçio qve té per funsio determinar i elaborar, en son qvas, la normatiba ïinguistiqva del balensià, aiçina qvom belar pel balensià partint de la tradiçio lechsiqvografiqva, literaria, i la rrealitat ïinguistiqva xenuina balensiana, aiçina qvom la normatibiçaçio qvonsolidada, a partir de les denominades Normes de Qvasteïó.

L'ABÏ és un'Instituçio de la Xeneralitat Balensiana, de qvarachter publich, adschrita a la Preçidensia de la Xeneralitat, qve té personalitat xuridiqva propia i eiçersis ses funsions én autonomia organiqva, funsional i preçupostaria per a garantir sa obxetibitat i independensia.

Enïas echstern

Also on Fandom

Random wikia