FANDOM


Les normes del neob o Normes de Baiarri'07 daten de febrer del 2007 i foren desarroïades pel GA/BN.

El sistema ortografich i lechsiqval del neob es prou simple.

S'utiliça S én tots els qvaços, meñys qvuan b'entre boqvalç (açi, poçar).

Les normes d'eliçió de boqval no eren maça chlares, i aiçin'em qvonfechsionat lo més prop qve se mos a oqvorregut:

  • Qualsebol paraula i sa qvontinuant, lo fan si la primera termin'en I, E o A i la segon'æsqvomens'en I, E o A.
  • La partiqvula de temps/puesto "EN" tamé lo fa si ba segida de qvalsebol boqval ("n'arribar a qvaça, me fare un te", n'æscoltar aço, Pere protestà, rreqvordeu lo dit per a ES i S) atona. No se fa n'æsqvomensar la segona én Ï ("l'iïa", pero "la ïengua"), si be no tampoch entre dos monoçilaps marqvats qvom tonichs.

El neob té sis boqvals: A (a), Æ (æ), E (e), I (i), O (o) i U (u).

Partiqvularismes lechsiqvals de l'apixat arreplegats pel neob

PartiqvulaEsp.Cat.
a munto mucho / muchos molt /molts
sen / mos nos ens
matros nosotros nosaltres
batros vosotros vosaltres

Qvonbensions al boltant dels monosilaps

PartiqvulaEsp.Cat.
món mundo món
mon mi el meu
én con amb
en / n' / 'n en / al en / al
se / s' / 's se es
tiene te
te'

Bexes tamé

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.