Fandom

Scratchpad

Neobpedia:Normes de Baiarri'07

219,160pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Les normes del neob o Normes de Baiarri'07 daten de febrer del 2007 i foren desarroïades pel GA/BN.

El sistema ortografich i lechsiqval del neob es prou simple.

S'utiliça S én tots els qvaços, meñys qvuan b'entre boqvalç (açi, poçar).

Les normes d'eliçió de boqval no eren maça chlares, i aiçin'em qvonfechsionat lo més prop qve se mos a oqvorregut:

  • Qualsebol paraula i sa qvontinuant, lo fan si la primera termin'en I, E o A i la segon'æsqvomens'en I, E o A.
  • La partiqvula de temps/puesto "EN" tamé lo fa si ba segida de qvalsebol boqval ("n'arribar a qvaça, me fare un te", n'æscoltar aço, Pere protestà, rreqvordeu lo dit per a ES i S) atona. No se fa n'æsqvomensar la segona én Ï ("l'iïa", pero "la ïengua"), si be no tampoch entre dos monoçilaps marqvats qvom tonichs.

El neob té sis boqvals: A (a), Æ (æ), E (e), I (i), O (o) i U (u).

Partiqvularismes lechsiqvals de l'apixat arreplegats pel neob

PartiqvulaEsp.Cat.
a munto mucho / muchos molt /molts
sen / mos nos ens
matros nosotros nosaltres
batros vosotros vosaltres

Qvonbensions al boltant dels monosilaps

PartiqvulaEsp.Cat.
món mundo món
mon mi el meu
én con amb
en / n' / 'n en / al en / al
se / s' / 's se es
tiene te
te'

Bexes tamé

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia