Fandom

Scratchpad

Neobpedia:Qvomunitat Autonoma Balensiana

213,088pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

La Qvomunitat Balensiana (en qvasteïà Comunidad Valenciana) es una qvomunitat autonoma d'Spañya situada n'el st de la Peninsula Iberiqva. Lindant én el mar Mediterrani, stà formada per les probinsies de Alaqvant, Qvasteïo i Balensia.

Limita al nort én Qvataluñya i Arago, al oest én Qvastiïa-La Manxa i Arago, i al sut én la Rrexio de Mursia.

El territori, qve coincidis en sa maxor part én el istorich Rechne de Balensia, a reçibit diberses denominaçions al ïarch del temps: aiçi, a finals del segle XIX se coneiçia com Rexio Balensiana i a partir de la deqvada de 1960 s'a bingut uçant la forma no ofiçial de Pais Balensià. Tamé s'uçen els termes antich Rechne de Balensia i, per abrebiar, Balensia, enqva qv'ste ultim pot ïebar a confuçio én la siutat de Balensia o én la probinsia de Balensia (bexes al respecht'el artiqvul sobre denominaçions de la Qvomunitat Balensiana).

Also on Fandom

Random wikia