Fandom

Scratchpad

Neobpedia:apixat

212,972pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Orixe i qvonsideraions sobre el balensià apixat

Qvomarqves-usdelapixat

Estensio d'us de l'apixat.

L'apixat o balensià sentral es un supdialechte del balensià qv'es parla a les qvomarqves del Qvamp de Morbedre, L'Orta, el Qvamp de Turia i la Rriber'Alta.

Tam'es parla parsialment en les siutats de Gandia i Onda.

La maxoria dels autors an afirmat qv'ste dialecht'en te una serie de trets ïinguistichs açoçiats a la fonetiqva del qvasteïà-aragones, preçent a munto des de la fundaçio del Rechne de Balensia, speçialment en la sona de la qvapital balensiana.

Bexes tamé

Also on Fandom

Random wikia