FANDOM


Supdialechtes del balensià

Supdialechtes del balensià

El balensià es la denominaçió istoriqva, tradiçional, i estatutaria qve rrep en la Qvomunitat Autonoma Balensiana la mateiça ïengua qve s'anomena ofiçialment qvatala en Qvataluñya i les Iïes Balears.

Qvonstituís, per un'atra banda, un'entitat ïinguistiqva propia qve rresulta ser un dels prinsipals dialechtes del qvatala, xuntament én el qvatala sentral i el qvatala balear.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.