Fandom

Scratchpad

Neobpedia:balensià

212,895pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
Supdialechtes del balensià

Supdialechtes del balensià

El balensià es la denominaçió istoriqva, tradiçional, i estatutaria qve rrep en la Qvomunitat Autonoma Balensiana la mateiça ïengua qve s'anomena ofiçialment qvatala en Qvataluñya i les Iïes Balears.

Qvonstituís, per un'atra banda, un'entitat ïinguistiqva propia qve rresulta ser un dels prinsipals dialechtes del qvatala, xuntament én el qvatala sentral i el qvatala balear.

Also on Fandom

Random wikia