FANDOM


OMO-netwerk: Opleidingsdocenten

Opleidingsdocenten van OMO-scholen komen al zes schooljaren bij elkaar. Vaak bij Boerke Mutsaers te Tilburg. Met het afsluiten van het OMO/Fontysproject hebben diverse opleidingsdocenten tijdens de manifestatie van 2 februari 2006 laten zien dat er in die jaren enorm veel gebeurd is. Gaan we na het OMO/Fontysproject nog verder met het netwerk? Ja, we gaan door met het netwerk. De opzet blijft voor een deel hetzelfde, voor een deel zijn er ook aanpassingen.

We maken opleidingskringen. Dit wil zeggen dat de opleidingsdocenten van de OMO-scholen in groepjes worden verdeeld. Dit groepje komt per jaar ongeveer 6 keer bijeen. Een opleidingsdocent mag gerust een collega meenemen. We zorgen ervoor dat er ook af en toe een plenaire bijeenkomst is zodat de opleidingsdocenten van de hele groep elkaar kunnen treffen.

Wij verdelen dus het netwerk in: kleinere opleidingskringen en in plenaire bijeenkomsten.


Deelnemers zijn

 • Jos Hulsker als projectleider
 • Onderzoeksassistent (gekoppeld aan de Academische School)
 • Opleidingsdocenten van de opleidingskring (steeds 1 of 2 personen per school)
 • Lector Ruud Klarus, die verbonden is aan de Academische school
 • Gespreksleiders: dit zijn collega-opleidingdocenten.

Er zijn vier soorten onderwerpen:

 • Uitwisseling van ervaringen
 • Productuitwisseling (eigen producten, Ruud de Moorcentrum, pilotscholen)
 • Professionalisering
 • Informatie

Er komt een speciale ICT-omgeving voor de dieptepilots. Deze wordt verzorgd door het Ruud de Moor Centrum. Ook voor de opleidingsdocenten zal er een toegankelijke pagina worden gemaakt. Op deze manier willen wij alle opleidingsdocenten in staat stellen alle producten van de dieptepilots te kunnen downloaden en ook eigen producten toe te voegen. Dat kun je straks zelf doen. Er zullen ook links komen naar bijvoorbeeld www.masterklas.nl en naar bijvoorbeeld 2College (als pilotschool).

Alle opleidingsdocenten zullen voorts de nieuwsbrieven ontvangen die de dieptepilotscholen zullen laten verschijnen. Feitelijk zijn dit nieuwsbrieven die vooral voor collega’s zijn bedoeld.


We stellen de volgende opleidingskringen voor:

Opleidingskring 1

 • 2College
 • St. Odulphuslyceum
 • Theresialyceum
 • De Nieuwste School
 • Scholengroep Kwadrant
 • Mill-Hillcollege
 • Pilotschool

Opleidingskring 2

 • Instelling voor RK VO in de Langstraat
 • Gymnasium Beekvliet
 • Jeroen Bosch College
 • Sint-Janslyceum
 • Duhamel College
 • Maurick College
 • Rodenborch-College
 • Jacob Roelandslyceum
 • Pilotschool

Opleidingskring 3

 • Fioretti College
 • Maaslandcollege
 • Zwijsen College Veghel
 • OMO Scholengroep Helmond
 • Instelling VO Deurne
 • Varendonck College
 • Elzendaalcollege
 • Merletcollege
 • Hezeland College Gennep

Opleidingskring 4

 • OMO Scholengroep Het Plein
 • Rythovius College
 • Sondervick College
 • Scholengemeenschap Were Di

Het is de bedoeling dat de opleidingskringen bijeen komen op de donderdag, steeds van 16.30 tot uiterlijk 19.00 uur. Voor soep en een broodje wordt gezorgd. Plaats van vergaderen is in principe steeds het nieuwe OMO-bureau.

Wij stellen voor in november van dit jaar te starten.


De data voor de bijeenkomsten:

Opleidingskring 1

 • 2 november 2006
 • 30 november 2006
 • 11 januari 2007
 • 8 februari 2007
 • 15 maart 2007
 • 12 april 2007
 • 24 mei 2007

Opleidingskring 2

 • 9 november 2006
 • 7 december 2006
 • 18 januari 2007
 • 15 februari 2007
 • 22 maart 2007
 • 19 april 2007
 • 31 mei 2007

Opleidingskring 3

 • 16 november 2006
 • 14 december 2006
 • 25 januari 2007
 • 1 maart 2007
 • 29 maart 2007
 • 26 april 2007
 • 7 juni 2007

Opleidingskring 4

 • 23 november 2006
 • 21 december 2006
 • 1 februari 2007
 • 8 maart 2007
 • 5 april 2007
 • 17 mei 2007
 • 14 juni 2007

Mocht u op een van de data uit de eigen opleidingskring niet aanwezig kunnen zijn, dan kan bij andere kringen worden aangeschoven. Dit moet uiteraard geen gewoonte worden en alleen gebruikt worden bij uitzonderingen.

Met de pilotscholen worden nog apart afspraken gemaakt over hun deelname.

Ik hoop dat wij op deze manier de netwerken weer kunnen oppakken.

Jos Hulsker

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.