FANDOM


Norrmalmstorg på Norrmalm i Stockholm förknippas ofta med Norrmalmstorgsdramat år 1973, men torget har en äldre historia än så.

Före Stockholms grundläggning fanns här en livaktig by som hette Ekeby. Nybroviken, som då sträckte sig då längre in, var dess naturliga hamn med djupt vatten och Ekebyborna bedrev handel på långt håll.

Ända fram till 1800-talet låg torget i direkt anslutning till en av de två hamnar som fanns. Då hette torget Packartorget efter Packarhuset, som låg här och dit all fisk som kom in till hamnen transporterades för att besiktas och ompackas. På grund av fiskhanteringen på 1600-talet kallades torget också sporadiskt för Fiskartorget, men då det redan fanns ett torg med det namnet i Gamla stan upphörde det namnet i slutet av 1600-talet.

Med tiden hade dock Nybrovikens mynning grundats igen och en otäck stank spreds därifrån. Fisklukten blandades med dunster från latrinupplagen och avskrädeshögarna, och i folkmun kallades vattensamlingen Katthavet (katt = gyttjig vattensamling). Under 1850-talet fyllde man igen det vattensjuka området och anlade där Berzelii park. Hamnen drogs ner till sin nuvarande plats. I samband med detta fick torget 1853 namnet Norrmalmstorg och därmed återupplivade man det namn som tidigare varit knutet till Gustav Adolfs Torg.

Idag försiggår torghandel på torget, där ligger även Palmhuset med café och Pressbyråkiosk. Spårvägen Djurgårdslinjen har en av sina ändhållplatser vid torget.

Trivialt

Norrmalmstorg är den dyraste gatan i den svenska upplagan av sällskapsspelet Monopol.


Djurgårdslinjen, Norrmalmstorg-Waldemarsudde

Norrmalmstorg | Nybroplan | Styrmansgatan | Djurgårdsbron | Nordiska museet | Hazeliusporten | Konsthallen | Skansen | Waldemarsudde | Bellmansro

Smallwikipedialogo.png Hela eller delar av denna artikel utgörs av innehåll från Wikipedia. Originalartikeln återfinns på Norrmalmstorg.
Allt material på Wikipedia lyder under GNU Free Documentation License.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.