Fandom

Scratchpad

Obrazy dwóch mogił

219,286pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

W powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej dwie najważniejsze sceny opisują mogiły powstańców i mogiłę legendarnych protoplastów rodu Bohatyrewiczów – Jana i Cecylii. Mogiły te oddają ducha pozytywizmu, a jednocześnie ukazują obraz Powstania styczniowego, które było rozpamiętywane jako wielki, bohaterski zryw narodowy, wyraz jedności Polaków.

Nad Niemnem”, E. Orzeszkowa (wydane w 25 rocznicę powstania)
„Wojna” M. Konopnicka” (oraz cykl obrazów A. Grottgera pod tym samym tytułem)
Gloria Victis”, E. Orzeszkowa
„Rozdziobią nas kruki, wrony” S.Żeromski

Mogiła powstańców:

 • Nastrój: Cisza, tajemniczość, powaga (patos) – świątynia (mistycyzm) ; wszechobecny spokój i harmonia, ale i śmierć oraz historia; smutek, żałoba;
 • Miejsce w którym spotyka się historia, tradycja, pamięć o powstańcach, ale i nadzieja i wiara w odrodzenie kraju; mogiła to symbol ofiary, krwi oddanej przez żołnierzy;
 • Symbol koła – miejsce bezpieczeństwa, ochrony życia, ostoja;
 • Dla Justyny jest to miejsce zadumy, wzruszające i wpływające na jej psychikę
 • Mogiła jako monument, świadczący o klęsce powstania, o walce o ziemię;
 • Nawiązania: oczyszczenie przez śmierć – Mit agrarny

Mogiła Jana i Cecylii

 • Przyroda, otaczająca mogiłę: tajemnicza, budząca grozę; monumentalność natury; woda jako symbol życia i przemijania; krynica – symbol początku, źródła nadziei
 • Symbol tradycji, historii, pamięci o przodkach; mitu o kresach Rzeczpospolitej;
 • Mogiła jako symbol pracowitości Jana i Cecylii, ich miłości; szacunku dla ich poświęcenia; najwyższy wyraz utylitaryzmu (użyteczności przez pracę dla przyszłych pokoleń)
 • Pierwotność, wolność
 • Nawiązania – mit o pierwszych ludziach (księga Genesis)
 • Mogiła to symbol pozytywistycznej wizji bohaterstwa – heroicznej pracy zamiast walki zbrojnej. To także symbol pozytywistycznej wizji patriotyzmu – pracy dla ojczyzny.

Obie mogiły przypominają swego rodzaju leśnie świątynie – pełne tajemniczości, religijności, przepełnione symboliką, historią i tradycją. Są to miejsca święte (Sacrum) dla całkiem zwykłych ludzi (Profanum), świadczą bowiem o ich historii i przywiązaniu do tradycji, rodziny, kraju.

Patrz: Hasła epoki

Stosunek Orzeszkowej do romantyzmu

Pisarka odnosi się niechętnie do romantyzmu. Przykładem może być np. Emilia Korczńska, zaczytana w romansach, tkwiąca w iluzorycznym świecie wyobraźni. Także Zygmunt Korczyński, artysta, który potrzebuje Paryża, by tworzyć. Autorka nie drwi bynajmniej z samego romantyzmu, lecz z bierności jego wyznawców. Inny, znaczenie głębszy sens minionej epoki ujawnia się w scenie mogiły powstańców. Tam, romantyczny patriotyzm, wraz z opisem przyrody opiewa piękno świata i poświęcenie bohaterów.AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Pozytywizm
Pozytywizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia