Fandom

Scratchpad

Ocelandia Wiki/Dziennik Ustaw

< Ocelandia Wiki

212,897pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Dziennik Ustaw (pełna nazwa: Dziennik Ustaw Związkowego Księstwa Narodów Ocelandzkich) - najważniejszy ocelandzki dziennik urzędowy. Jedyne oficjalne źródło poznania prawa w Ocelandii.

Zawartość

  • ustawy,
  • dekrety,
  • umowy międzynarodowe,
  • akty prawne dotyczące stanu wojny,
  • akty prawne dotyczące wyborów,
  • akty prawne dotyczące stanu wojennego,
  • inne akty prawne.

Also on Fandom

Random wikia