FANDOM


Ocelandia jest monarchią. Władzę sprawuje książę. Istnieje trójpodział władzy na:

 • ustawodawczą - parlament
 • wykonawczą - książę
 • sądowniczą - sądy

Książę

Książę jest głową państwa.

Funkcje

Do praw księcia należy:

 • zarządzanie wyborów;
 • wydawanie dekretów;
 • podpisywanie ustaw;
 • ogłaszanie ustaw w Dzienniku Ustaw;
 • nadawanie orderów i odznaczeń;
 • powoływanie sędziów;
 • prawo łaski;
 • nadawanie obywatelstwa;
 • reprezentacja państwa w stosunkach zagranicznych;
 • zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi;
 • wykonywanie ustaw (ze względu na sprawowanie władzy wykonawczej);
 • weto.

Ważne instytucje

Centralny Bank Ocelandii

CBO jest centralnym bankiem Ocelandii. Ma wyłączne prawo emisji pieniędzy.

Podział terytorialny

Ocelandia jest federacją. Składa się z następujących państw:

 • Księstwo Andriejpolitańskie;
 • Księstwo Dies;
 • Republika Dikavska;
 • Republika Białobylska.

Zobacz też

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.