Fandom

Scratchpad

Ocelandia Wiki/Polityka Ocelandii

< Ocelandia Wiki

219,356pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Ocelandia jest monarchią. Władzę sprawuje książę. Istnieje trójpodział władzy na:

 • ustawodawczą - parlament
 • wykonawczą - książę
 • sądowniczą - sądy

Książę

Książę jest głową państwa.

Funkcje

Do praw księcia należy:

 • zarządzanie wyborów;
 • wydawanie dekretów;
 • podpisywanie ustaw;
 • ogłaszanie ustaw w Dzienniku Ustaw;
 • nadawanie orderów i odznaczeń;
 • powoływanie sędziów;
 • prawo łaski;
 • nadawanie obywatelstwa;
 • reprezentacja państwa w stosunkach zagranicznych;
 • zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi;
 • wykonywanie ustaw (ze względu na sprawowanie władzy wykonawczej);
 • weto.

Ważne instytucje

Centralny Bank Ocelandii

CBO jest centralnym bankiem Ocelandii. Ma wyłączne prawo emisji pieniędzy.

Podział terytorialny

Ocelandia jest federacją. Składa się z następujących państw:

 • Księstwo Andriejpolitańskie;
 • Księstwo Dies;
 • Republika Dikavska;
 • Republika Białobylska.

Zobacz też

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia