Fandom

Scratchpad

Ocelandia Wiki/Prawo

< Ocelandia Wiki

212,775pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Ocelandzkie prawo – system norm prawnych obowiązujących w Ocelandii.

Źródła prawa

  • ustawy;
  • dekrety

Publikacja aktów prawnych

Żródłem aktów prawnych w Ocelandii jest Dziennik Ustaw. Jego zawartość można przeczytać na stronie [1].

Also on Fandom

Random wikia