FANDOM


Ocelandzkie prawo – system norm prawnych obowiązujących w Ocelandii.

Źródła prawa

  • ustawy;
  • dekrety

Publikacja aktów prawnych

Żródłem aktów prawnych w Ocelandii jest Dziennik Ustaw. Jego zawartość można przeczytać na stronie [1].

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.