FANDOM


Proces van totstandkoming onderzoek Imares 2007

Dit onderzoek werd uitbesteed aan IMARES om te bepalen in welke mate schelpdiervisserij mogelijk was. Het onderzoek werd aanbesteed bij brief d.d. 01-01-2007 en de aanbesteding werd aangepast bij brief d.d. 01-09-2007. In het onderzoek werd deelgenomen door MarinX.

Overleg met betrokken partijen

Over de offerte van het onderzoek is overleg geweest op 6 juni 2007 met natuurbeschermingsorganisaties en de visserijsector (zie het verslag van deze bijeenkomst opgeslagen in docs onder nr. XXXXXXX.


Dwarsverbanden

Waar komt het onderzoek terug in het Beheerplan Voordelta

Weergave van het resultaat

De resultaten van het onderzoek worden vermeld in het Beheerplan Voordelta op pagina .....


Maatregelen

Omdat uit het onderzoek bleek dat visserij niet mogelijk was in de volgende gebieden ...... is de visserij daar verboden. Tevens bleek dat er veel visserij plaatsvond buiten het bodembeschermingsgebied en relatief weinig erbinnen.

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat ..... etc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.