Fandom

Scratchpad

Oniryzm

219,151pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
Oniryzm 
(grec. oneiros - marzenie senne) – konwencja literacka, polegająca na ukazaniu rzeczywistości na kształt snu, marzenia sennego, czasem koszmaru. Zwykle dzieło ma wtedy charakter irracjonalny, absurdalny, sprzeczny z zasadami prawdopodobieństwa. Zacierają się związki przyczynowo-skutkowe i logiczne następstwa wydarzeń.

Technika onirystyczna była stosowana już w starożytności (w sposób bardzo prymitywny). Wprowadzano ją poprzez opowiadanie bohatera (bohaterów) o własnych marzeniach sennych, które zwykle miały znaczenie symboliczne. Jej rozwój przypada na przełom wieków XIX i XX. Młodopolscy artyści kreowali w swych utworach sceny zbliżone do marzenia sennego, nie mającego wyraźnego początku ani końca (np. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Marzenia mgieł nocnych", sceny fantastyczne w Weselu). W całkowicie nowy sposób konwencję tę wykorzystał Franz Kafka. Na polu literatury polskiej jej prekursorem był Bruno Schulz. W konwencji onirycznej tworzyli także poeci związani z katastrofizmem (Krzysztof Kamil Baczyński).

Źródła

"http://pl.wikipedia.org/wiki/Oniryzm"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia