Fandom

Scratchpad

Oniryzm

212,749pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
Oniryzm 
(grec. oneiros - marzenie senne) – konwencja literacka, polegająca na ukazaniu rzeczywistości na kształt snu, marzenia sennego, czasem koszmaru. Zwykle dzieło ma wtedy charakter irracjonalny, absurdalny, sprzeczny z zasadami prawdopodobieństwa. Zacierają się związki przyczynowo-skutkowe i logiczne następstwa wydarzeń.

Technika onirystyczna była stosowana już w starożytności (w sposób bardzo prymitywny). Wprowadzano ją poprzez opowiadanie bohatera (bohaterów) o własnych marzeniach sennych, które zwykle miały znaczenie symboliczne. Jej rozwój przypada na przełom wieków XIX i XX. Młodopolscy artyści kreowali w swych utworach sceny zbliżone do marzenia sennego, nie mającego wyraźnego początku ani końca (np. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Marzenia mgieł nocnych", sceny fantastyczne w Weselu). W całkowicie nowy sposób konwencję tę wykorzystał Franz Kafka. Na polu literatury polskiej jej prekursorem był Bruno Schulz. W konwencji onirycznej tworzyli także poeci związani z katastrofizmem (Krzysztof Kamil Baczyński).

Źródła

"http://pl.wikipedia.org/wiki/Oniryzm"

Also on Fandom

Random wikia