FANDOM


עובדה ראשונה: אנשים משקרים לפחות פעם ביום. עובדה שנייה: האינטרנט באפשרו אנונימיות, גם אם לא מלאה, מאפשר לגולשים להרגיש עצמם פחות חשופים ולכן קצת פחות מושפעים מכוחו של הסופר-אגו. כיצד העובדות הללו מתחברות? האינטרנט באפשרו משחקי תפקידים, בהם כולם יודעים שמדובר בשקר, נותן פורקן לא מזיק ליצר זה.

משחקי תפקידים משחקים אלו ממלאים תפקיד בעולמם של ילדים, עוד טרם ההליכה לבית הספר. כאשר המשחק כולל עוד ילדים נוסדים חוקים מיוחדים ונוצרת תרבות משחק שלמה. המשחקים נמצאים בשלב תודעתי בו שולט המשחק והם אינם חשים צורך לצאת משלב זה. באם הם מאולצים לעשות כן (על מנת לגשת לאכול צהרים לדוגמא) הם ימשיכו בדיוק באותו האופן לאחר ההפסקה. ילדים מאבדים עניין בסוג זה של משחקים בגיל חמש או שש. בגיל כזה הם מתעניינים יותר במשחקים הדורשים כישורים או מיומנויות ייחודיים.

דליפה באינטרנט מבוגרים, בעולם האינטרנט יוצרים לעצמם, ממש כמו ילדים, מסגרות של משחקים. אלא שבניגוד לעולם הילדים, שם ההפרדה בין ה"עולם האמיתי" וה"משחק" ברורה, במקרה זה חלות לעיתים דליפות. דוגמא כזו היא המשחקים רבי המשתתפים בהם המשחקים אינם חייבים להישאר באותה הדמות כל הזמן ויכולים בו זמנית לשחק בכמה דמויות. באינטרנט יש את הקסם הזה של משחקי תפקידים שלא היו עובדים בעולם האמיתי.

הסיכון במשחקי תפקידים

החלפת הג'נדר היא הליך נפוץ אצל המשחקים באינטרנט. מחקר שנערך בקרב שחקני משחקי תפקידים מעלה שהיחס של השחקנים לאלו שמנסים להעמיד פנים כשייכים למין השני הוא שלילי. החלפת ג'נדר או כל התנהגות שלא תואמת את ה"אני האמיתי" של אדם ברשת עשויה להתפרש כמשחק תפקידים במקרה הטוב, או כשקר במקרה הרע. 

ניסויים אישיותיים באינטרנט כשאנחנו משנים פרטי זהות על עצמנו באינטרנט, אפילו פרטים קטנים כמו שם או גיל, סביר שלא נחוש שקרנים. במהלך התבגרותנו אנחנו עורכים ניסויים אישיותיים רבים. האינטרנט מהווה מעבדה פתוחה לניסויים מעין אלו מבלי לפגוע במתנסה או בסביבתו.

רמאות און ואוף ליין אנשים מאתגרים את יכולתם למצוא את האמת בכל ההתנהלות באינטרנט משום שככל שהזמן עובר יותר משתמשי אינטרנט מאמצים לעצמם "זהות אינטרנטית".

לסיכום האינטרנט מאפשר לנו לבדוק זהויות חדשות ושינויים בזהותנו. אין המדובר בשקרים אלא בניסויים שעורכים אנשים לפעמים כחלק מהליכי התבגרות, ולפעמים כניסיון לשיפור עצמי. יש פה מדיום חדש שפותח, לכאורה ולמעשה, אפשרויות פסיכולוגיות אין סופיות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.