Fandom

Scratchpad

Personajes

212,851pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

principales

naruto uzumaki

sasuke uchiha

sakura haruno

kakashi hatake

konoha

primer hokage

segundo hokage

tercer hokage

cuarto hokage

Also on Fandom

Random wikia