Fandom

Scratchpad

Perspektywy

229,324pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Opracowana Czerwona Lista roślin Pomorza Zachodniego powinna zostać opublikowana by spełnić stawiane jej cele. Aktualna ocena stanu zagrożenia gatunków w przyszłości wymagać będzie aktualizacji i weryfikacji. Zmiany statusu dynamicznego gatunków będą uwidaczniane w przyszłych wydaniach Czerwonych List lub gatunków.

Pamiętać należy o wytycznych IUCN stawianych publikacjom ustalającym status zagrożenia gatunków. Zgodnie z nimi konieczne jest podanie w publikacji:

  • nazw naukowych taksonów wraz z autorami,
  • angielskich skrótów kategorii zagrożenia sporządzonych zgodnie z wytycznymi dla pracowań regionalnych,
  • kryteriów klasyfikacji,
  • przy poszczególnych gatunkach podać należy procent udziału populacji lokalnych w stosunku do ich zasobów globalnych (w odniesieniu do obszaru zasięgu lub liczby stanowisk).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.