Fandom

Scratchpad

Perspektywy

212,845pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Opracowana Czerwona Lista roślin Pomorza Zachodniego powinna zostać opublikowana by spełnić stawiane jej cele. Aktualna ocena stanu zagrożenia gatunków w przyszłości wymagać będzie aktualizacji i weryfikacji. Zmiany statusu dynamicznego gatunków będą uwidaczniane w przyszłych wydaniach Czerwonych List lub gatunków.

Pamiętać należy o wytycznych IUCN stawianych publikacjom ustalającym status zagrożenia gatunków. Zgodnie z nimi konieczne jest podanie w publikacji:

  • nazw naukowych taksonów wraz z autorami,
  • angielskich skrótów kategorii zagrożenia sporządzonych zgodnie z wytycznymi dla pracowań regionalnych,
  • kryteriów klasyfikacji,
  • przy poszczególnych gatunkach podać należy procent udziału populacji lokalnych w stosunku do ich zasobów globalnych (w odniesieniu do obszaru zasięgu lub liczby stanowisk).

Also on Fandom

Random wikia