FANDOM


Opracowana Czerwona Lista roślin Pomorza Zachodniego powinna zostać opublikowana by spełnić stawiane jej cele. Aktualna ocena stanu zagrożenia gatunków w przyszłości wymagać będzie aktualizacji i weryfikacji. Zmiany statusu dynamicznego gatunków będą uwidaczniane w przyszłych wydaniach Czerwonych List lub gatunków.

Pamiętać należy o wytycznych IUCN stawianych publikacjom ustalającym status zagrożenia gatunków. Zgodnie z nimi konieczne jest podanie w publikacji:

  • nazw naukowych taksonów wraz z autorami,
  • angielskich skrótów kategorii zagrożenia sporządzonych zgodnie z wytycznymi dla pracowań regionalnych,
  • kryteriów klasyfikacji,
  • przy poszczególnych gatunkach podać należy procent udziału populacji lokalnych w stosunku do ich zasobów globalnych (w odniesieniu do obszaru zasięgu lub liczby stanowisk).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.