FANDOM


Translation : Religious sculptors from Mechelen


Katelijnekerk10

De Katelijnekerk in Mechelen

Pieter Jan (Pierre Jean – Jean Petrus) Tambuyser werd geboren op 5 september 1796 in Mechelen en zal er overlijden in 1859. Hij volgt studies aan de Academie van Mechelen en is leerling van Pieter Valckx en Jan-Frans van Geel. Hij zal, tussen 1824 en 1859, er zelf les geven (Eén van zijn leerlingen is Joseph Tuerlinckx). Pieter Jan Tambuyser was een beeldhouwer van religieuze composities en meubelen en heiligenbeelden.

Pieter Jan Tambuyser is de vader van Egide, Bartholomé en Joseph Tambuyser [1].

Oevre

In Mechelen en omgeving vinden we vele van zijn religieuze werken, zoals biecht-en preekstoelen.

In de Mechelse Katelijnekerk vinden we een beeld terug van zijn hand van de heilige Aloysius van Gonzaga [2].

In de Mechelse Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk bevindt zich het beeld van de heilige Franciscus van Paola van Pieter Jan Tambuyser uit 1838 [3].

Een borstbeeld van de Mechelse aartsbisschop Mathias Hovius is ook gemaakt door Pieter Jan Tambuyser [4].

In de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lennik bevindt zich een beeld van Pieter Jan Tambuyser uit 1832 dat de heilige Antonius voorstelt met een vreemd symbool op zijn schoudermantel en een (nogal) schaapachtig varken [5].

De kapel van de Brusselse Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk bevat een neogotisch houten altaar uit 1846, tevens van Pieter Jan Tambuyser [6].

Familie [7]

Egide Corneille Tambuyser werd geboren in 1822 te Mechelen en zal er overlijden in 1889. Na een opleiding bij zijn vader Pieter Jan zal hij de afdeling tekenen volgen aan de Mechelse Academie (1837-1848). Hij heeft een voorkeur voor religieus geïnspireerde werken en zal vooral werken voor kerken in Mechelen en omgeving.

Bartholomé Tambuyser, geboren te Mechelen in 1825, volgt eveneens de richting tekenen (1843-1853) aan de Mechelse academie, maar ook de richting beeldhouwen (1853-1854) en zal zich ook werpen op religieus geïnspireerde onderwerpen.

Ook Joseph Tambuyser, geboren te Mechelen in 1828, is leerling van zijn vader en volgt tekenen en beeldhouwen aan de Mechelse academie tussen 1841 en 1857.

Andere Mechelse naamgenoten [8].

De familienaam Tambuyser is niet onbekend in het Mechelse. Zo is er de schilderes en graficus Danielle Tambuyser (Mechelen – 1959) die een opleiding kreeg aan de Gentse Rijksnormaalschool. Haar werk wordt in de pers omschreven als fris, origineel en een mengeling van naïviteit en surrealisme.

Tevens is er ook de schilder Jos Tambuyser, die rond 1930 tentoonstelde en lid was van de kring "Opstanding" te Mechelen.

Etymologie

De naam Tambuyser (-buijser, -buyzer, Tembuyse(r), - buyzer, Tombuyses, Tambryser) is een familienaam van het Middelnederlandse Tambuser, wat trommel of tamboer betekent en dus eigenlijk een naam is voor trommelaar [9]

Boeken

Een beschrijving over het leven en werk van Pieter Jan Tambuyser is terug te vinden in het boek “Mechelse beeldhouwers in Europa 1780-1850 Catalogue raisonné” van Armand Jacobs uit 2005 (pagina 73 tot 84) [10].

Alhoewel de schrijver M. Tambuyser [11] vele onderwerpen over Mechelen heeft behandeld in zijn boeken en artikels, is er (vermoedelijk) geen link met Pieter Jan Tambuyser of diens familie.

Voetnoten

 1. Arto
 2. De heilige Aloysius van Gonzage in de Katelijnekerk
 3. Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
 4. Stad Mechelen – Mechelen in beroering
 5. Adolphus.nl
 6. La sculpture Belge
 7. Egide, Bartholomé en Joseph Tambuyser
 8. Ander Mechelse naamgenoten
 9. Familienamen
 10. Oudheidkundige Kring Mechelen
 11. Oudheidkundige Kring Mechelen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.