FANDOM


En arquitectura un pilar és un element que pertany a l'estructura de les obres d'edificació, destinat a rebre càrregues verticals per a transmetre-les a la fonamentació, que, a diferència de la columna, té secció poligonal. El més freqüent és que sigui quadrat o rectangular, però pot ser també octogonal. L'àrea de la seva secció ve donat per la càrrega de vinclament per a la qual estigui dimensionament. De vegades, i a imitació de la columna, pot presentar també tres parts: basa, fust i capitell. Si en lloc d'exempt va adossat al mur es denomina pilastra. Els pilars reben a les bigues que componen els forjats transmetent a través d'aquestes les càrregues que afecten a tota l'àrea d'influència del pilar. Els pilars s'utilitzen també en enginyeria, on es prioritza la seva capacitat portante, per la qual cosa se'ls projecta amb llibertat de formes. En la construcció contemporània és l'element predominant per a transmetre càrregues verticals, podent estar realitzat en diversos materials: blocs de fàbrica, formigó armat, acer, fusta...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.