Fandom

Scratchpad

Pingu/Regular Show

< Pingu

212,700pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
  • Pingu as Mordecai
  • Pinga as Rigby
  • Pingi as Margaret
  • Pingg as Skips
  • Pingo as Thomas
  • Pingu's Dad as Pops
  • Pingu's Mom as Benson

Also on Fandom

Random wikia