FANDOM


Cast

 • Ash/Satoshi as Connor/Haneul
 • Brock/Takeshi as Mong
 • Max/Masato as Chip/Min-Woo
 • May/Haruka as Abby/Yuri
 • Misty/Kasumi as Hela Nemo
 • Tracey/Kenji as Professor Nemo
 • Profesor Oak/Doctor Okido as Cubix
 • Norman/Senri as Maximix/Locomotor
 • Cynthia/Shirona as Cerebrix/Plump
 • Dawn/Hikari as Dondon
 • Gary/Shigeru as Charles/Cheul-Soo
 • James/Koijirō as Dr. K
 • Jessie/Musashi as Raska