Fandom

Scratchpad

Pokemon Ranger and Metal Fight Beyblade 4D/Ninpuu Sentai Hurricanger VS Gaoranger

212,904pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Pokemon Ranger as Hurricanger

Kazuki as Yousuke Shina

Minami as Nanami Nono

Natsuya as Kouta Bitou

Hajime as Ikkou Kasumi

Dazzle as Isshuu Kasumi

Shurikenger as Himself

Metal Fight Beyblade 4D as Gaoranger

Kyouya Tategami as Kakeru Shishi

Ginga Hagane as Gaku Washio

Kenta Yumiya as Kai Samezu

Benkei Hanawa as Soutarou Ushigome

Madoka Amano as Sae Taiga

Yuuki Mizuzawa as Tsukumaro Oogami

Also on Fandom

Random wikia