FANDOM


Ciechocinek (miasto)

Cerkiew polowa. Zbud. w 1894 (arch. W. Fedders). Drewniana, konstrukcji zrębowej.

Łowiczek (gm. Bądkowo)

Kościół Krzyża Św. Parafia wzmiankowana 1325-7. Kościół z 1711, fund. Chryzostoma wzgl. Krzysztofa Słubickiego, ok. poł. XIX w. przybudowana od pn. kaplica. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany, wieża konstrukcji słupowej, przybudówki murowane. Obok dzwonnica drewniana z XIX w. Zdjęcie: [1]

Przypust (gm. Waganiec)

Kościół fil. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny. Parafia wzmiankowana 1321. Obecny kościół zapewne z XVII w., przeniesiony przed 1779 z Nowogrodu (pow. golubsko-dobrzyński). Drewniany konstrukcji zrębowej na podmurówce z kamienia polnego, ściany wzmocnione lisicami.

Seroczki (gm. Zakrzewo)

Kaplica podworska, zbud. 1780. Ośmioboczna, drewniana konstrukcji zrębowej, oszalowana.

Sędzin (gm. Zakrzewo)

Kościół par. św. Mateusza. Parafia wzmiankowana 1489. Kościół z 1750 lub 1761, odnawiany m.in. 1842, 1874, 1928. Drewniany konstrukcji zrębowej, z wieżą, przybudówkami i kruchtą konstrukcji słupowej. Oszalowany.

Straszewo (gm. Koneck)

Kościół par. św. Marcina. Parafia erygowana przed 1325. Kościół z 1780 staraniem kapituły włocławskiej. Odnawiany m.in. 1878-80, 1894 i 1928. Drewniany konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami. Przybudówki konstrukcji słupowej, zakrystia murowana 1878-80. Oszalowany.

Zakrzewo (gm. Zakrzewo)

Kościół par. św. Józefa. Zbudowany 1745 dla karmelitów bosych, fundacji Stanisława kasztelana brzesko-kujawskiego i Anny Sokołowskich. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany.

Linki zewnętrzne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.