Fandom

Scratchpad

Powiat brodnicki (kościoły)

226,993pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Brzozie (gm. Brzozie)

Kościół par. Wszystkich Św. Wieś lokowana 1310, parafia wzmiankowana 1378. Poprzedni kościół drewn. z XVI w., zrujnowany ok. poł. XVIII w. Obecny z 1826, gruntownie odnowiony i częściowo przekształcony w duchu neogotyckim w 2 połowie XIX w. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany.

Grążawy (gm. Bartniczka)

Kościół par. św. Marcina. Parafia erygowana na pocz. XIV w. Obecny kościół fundowany 1752 przez biskupa płockiego Antoniego Dembowskiego, w 1886 przedłużony ku zachodowi. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurówce z głazów granitowych, kruchta zach. konstrukcji szkieletowej, zewnątrz ściany oszalowane.

Górale (gm. Jabłonowo Pomorskie)

Kościół św. Marcina. Parafia erygowana 1322. Obecny kościół zbud. 1723-4 staraniem proboszcza lembarskiego Marcina Kozłowskiego. Odnawiany 1825, 1877 i gruntownie 1904. Drewniany konstrukcji zrębowej, z kruchtą konstrukcji szkieletowej, na podmurowaniu kamiennym, oszalowany. (Brak wzmianki na stronie internetowej pow. brodnickiego.)

Jastrzębie (gm. Bartniczka)

Kościół Nawiedzenia NMP, przed 1700 św. Leonarda. Parafia prawdopodobnie z pocz. XIV w. Obecny kościół zbud. 1821, 1877 odnowienie i pomalowanie wnętrza, 1886 zmiana pokrycia dachu, 1927 odnowienie wieży. Drewniany konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej na podmurówce z głazów granitowych. Przy kościele dzwonnica drewniana konstrukcji słupowo-ramowej.

Księte (gm. Świedziebnia)

Kościół fil. NMP. Zbud. XVIII/XIX w., drewniany.

Radoszki (gm. Bartniczka)

Kościół śś. Wawrzyńca i Mikołaja. Parafia zał. 1289. Obecny kościół zbud. 1717, gruntownie odnowiony 1964. Drewniany konstrukcji zrębowej na betonowym podmurowaniu, ściany oszalowane.

Szczutowo (gm. Górzno)

Kościół św. Stanisława bpa. Erekcja parafii 1404. Obecny kościół z 1707, odnowiony 1893. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany. Brak wzmianki na stronie internetowej powiatu.

Linki zewnętrzne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.