FANDOM


Brzozie (gm. Brzozie)

Kościół par. Wszystkich Św. Wieś lokowana 1310, parafia wzmiankowana 1378. Poprzedni kościół drewn. z XVI w., zrujnowany ok. poł. XVIII w. Obecny z 1826, gruntownie odnowiony i częściowo przekształcony w duchu neogotyckim w 2 połowie XIX w. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany.

Grążawy (gm. Bartniczka)

Kościół par. św. Marcina. Parafia erygowana na pocz. XIV w. Obecny kościół fundowany 1752 przez biskupa płockiego Antoniego Dembowskiego, w 1886 przedłużony ku zachodowi. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurówce z głazów granitowych, kruchta zach. konstrukcji szkieletowej, zewnątrz ściany oszalowane.

Górale (gm. Jabłonowo Pomorskie)

Kościół św. Marcina. Parafia erygowana 1322. Obecny kościół zbud. 1723-4 staraniem proboszcza lembarskiego Marcina Kozłowskiego. Odnawiany 1825, 1877 i gruntownie 1904. Drewniany konstrukcji zrębowej, z kruchtą konstrukcji szkieletowej, na podmurowaniu kamiennym, oszalowany. (Brak wzmianki na stronie internetowej pow. brodnickiego.)

Jastrzębie (gm. Bartniczka)

Kościół Nawiedzenia NMP, przed 1700 św. Leonarda. Parafia prawdopodobnie z pocz. XIV w. Obecny kościół zbud. 1821, 1877 odnowienie i pomalowanie wnętrza, 1886 zmiana pokrycia dachu, 1927 odnowienie wieży. Drewniany konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej na podmurówce z głazów granitowych. Przy kościele dzwonnica drewniana konstrukcji słupowo-ramowej.

Księte (gm. Świedziebnia)

Kościół fil. NMP. Zbud. XVIII/XIX w., drewniany.

Radoszki (gm. Bartniczka)

Kościół śś. Wawrzyńca i Mikołaja. Parafia zał. 1289. Obecny kościół zbud. 1717, gruntownie odnowiony 1964. Drewniany konstrukcji zrębowej na betonowym podmurowaniu, ściany oszalowane.

Szczutowo (gm. Górzno)

Kościół św. Stanisława bpa. Erekcja parafii 1404. Obecny kościół z 1707, odnowiony 1893. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany. Brak wzmianki na stronie internetowej powiatu.

Linki zewnętrzne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.