FANDOM


Liszkowo (gm. Rojewo)

Kościół św. Anny. Zbudowany w 1713, 1783 odnowienie sufitów i podłóg. Odnowiony 1956. Drewniany, konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowo-ramowej, przybudówki szkieletowe. Korpus na podmurówce ceglanej, wzmocniony lisicami.

Parchanie (gm. Dąbrowa Biskupia)

Kościół par. św. Wojciecha. Zbudowany w 1840, 1900 dobudowa wieży i kruchty. Drewniany, konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniami z cełgy, ściany dołem obmurowane. Wieża murowana, otynkowana.

Pieranie (gm. Dąbrowa Biskupia)

Kościół św. Michała bpa. Zbudowany 1732-34 z fund. skarbnika brzesko-kujawskiego Łukasza i Jadwigi Umińskich. 1736 dobudowa wież, remont dachu 1825, rozbiórka wież 1853. Odnawiany w XX w. Drewniany, konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej, ściany zewnątrz szalowane. Trójnawowy o układzie pseudobazylikowym, z wyodrębnionym prezbiterium; po bokach para kaplic tworzących rodzaj ramion transpetu.

Sukowy-Rechta (gm. Kruszwica)

Kościół św. Barbary. Zbud. 1753.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.