FANDOM


Sprawdzian z poyztywizmu 15 maja 2007 - IID

Pierwsza grupa Druga grupa
1. Dlaczego rok 1864 uznawany jest za początek Pozytywizmu?
2.Wypisać polskie ideały pozytywistyczne w kontekscie omawianych utworów 2.Sztandary pozytywizmu w kontekscie omawianych utworów
3.Wypisać pozytywnych bohaterów Nad Niemnem 3.Wypisać negatywnych bohaterów Nad Niemnem
4.Wokulski - cechy romantyka i pozytywisty
5.Ochocki jako idealista 5.Rzecki jako idealista
6.porównać powieść realistyczną i naturalistyczną
7.Wypisać imiona i nazwiska głównych bohaterów "Zbrodni i Kary" i napisać, dlaczego Dostojewski nazywany jest "chrześcijańskim moralistą"?

czas pisania: 45 + przerwa + to, co ubłagaliśmy ;)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.