FANDOM


Patrz także proroctwa.


Jest to proroctwo znalenione przez drużynę w jednej z krypt Gór Środkowych. Zapisane ono zostało przez Nathaniela na kamiennych tablicach. Oto jego treść:

 1. Nasz Pan zesłał nam objawienie i ukazał, co się stać wkrótce; za pośrednictwem swego sługi wyjawił przyszłość pokornemu Nathanielowi.
 2. Błogosławieni ci, którzy słuchają głosu proroctwa i zachowują jego słowa w pamięci; czas bowiem jest bliski.
 3. Ja, Nathaniel sługa pokorny Pana mego, byłem w górach dni siedem; dnia ósmego usłyszałem słowa:
 4. To, co widzisz zapisz w księdze i przekaż uczniom swoim.
 5. I odwróciłem się by zobaczyć, kto przemawia do mnie; ale ujrzałem ciemność jeno taką, że żadne oko jej przebić nie mogło.
 6. A z owej ciemności moc takowa biła, że na kolana padłem; i znów głos potężny usłyszałem:
 7. Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący. Byłem umarły. Lecz oto żyję na wieki wieków, i mam klucze do bram śmieci i do wrót zbawienia.
 8. Pisz więc, co twe oczy ujrzały, albowiem są to obrazy przyszłości.
 9. Ujrzałem oto drzwi ku zbawieniu otwarte i doszedł głos mnie: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.
 10. Wszedłem przeto w wieczną ciemność i tron czarny ujrzałem, czarniejszy od najczarniejszej nocy.
 11. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnelowego. I widziałem w prawej dłoni jego księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.
 12. Usłyszałem wtenczas słowa: Któż jest godny księgę ową otworzyć i zerwać pieczęcie?
 13. Ja – rzekłem, pewien, że dokonać tego muszę. A podówczas chór głosów poężnych takoż się odezwał:
 14. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ umarłeś i w panu się odrodziłeś. Jeno tyś na tyle potężny, by tego dokonać.
 15. I zerwałem jedną z siedmiu pieczęci i usłyszałem donośny głos, mówiący: Chodź!
 16. I widziałem: Ciemność wielka na świat spadła. Słońce nie ukazało swej twarzy i wszyscy z trwogą dnia następnego czekali.
 17. A gdy zdjąłem drugą z siedmiu pieczęci księgę chroniących, znów usłyszałem donośny głos mówiący: Chodź!
 18. I ujrzałem jak dzieci opuszczają łona matek przedwcześnie, jak rodzą się słabe, bezbronne i odmienione.
 19. Zdjąłem trzecią pieczęć, by po raz trzeci usłyszeć głos mówiący: Chodź!
 20. A moim oczom ukazał się obraz dwóch potęg, które starły się ze sobą w szale wielkim. I z pożogi nikt z życiem ujść nie zdołał.
 21. I czwartą pieczęć zerwałem i czwarty raz głos donośny oznajmił: Chodź!
 22. A z mroków nocy bestie wypełzły, by nasycić się krwią niewinnych. Ni za dnia, ni w ciemnościach nocy nikt nie był bezpieczny.
 23. A gdy piątą pieczęć zerwałem i gdy głos powiedział, bym poszedł za jego wskazaniem, ujrzałem, jak powstaje grad i ogień, który Pan ku ziemi rzuca z siłą straszliwą.
 24. Szósta pieczęć ustąpiła mej mocy. I głos znów oznajmił: Chodź!
 25. I ujrzałem: Wiara nasza podupadła, albowiem niewielu wie o naszego pana istnieniu. Pozostali jednak ci, którzy czekają na jego przybycie. W nich leży siła nasza.
 26. A gdy ostatnią pieczęć zerwałem, głos ostatni raz rozkazał: Chodź!
 27. Widziałem: W święto wielkie nadeszła chwała zbawienia, siła pokory i potęga oczyszczenia, które zmiotły z ziemi niewiernych.
 28. Księgę teraz otwierać począłem. A gdy już tego dokonałem, ujrzałem nową ziemię, albowiem pierwsza ziemia przeminęła. Nie będzie już smutku, krzyku, ni mozołu.
 29. Ujrzałem bojaźliwych i niewierzących i skalanych i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i kłamców. Dla nich Pan jezioro płonące ogniem przygotował.
 30. A narody ziemi chodzić będą w światłości jego, a królowie znosić ku niemu chwałę. On bowiem zstąpi na ziemię, by już nigdy stąd nie odejść, by przywrócić ład i porządek.
 31. I rzekła do mnie głos potężny: To, co ujrzałeś jest pewne i prawdziwe. Tyś jest sługą naszego pana, który ukaże innym, co ma się wkrótce stać.
 32. I tak oto stałem się błogosławionym, który strzeże proroctw księgi. Wybranym przez pana podwójnie.Dowiedzieliśmy się, że aby przywołać przedwiecznego (Pana) potrzebny jest pewien kamień, który posiadali kiedyś Hildenbryk i Oridok. Rozbili oni ten kamień na dwie części. Potem Oridok zginął w dziwnych okolicznościach. Podejrzewamy, że jedna połówka kamienia została przekazana Hopfenie razem z pierścieniem, który zdobył Klaus Ostenbruck. Nie wiemy co się stało z drugą połówką.
Do przywołania przedwiecznego potrzebny jest również spaczeń - dlatego wyznawcy walczą także o Łzę Morra. Sprawa jest więc bardzo pilna!!!

Jakub Kaptern rzucił kilkoma informacjami na temat proroctwa i swojej organizacji na kilka minut przed swoją śmiercią. Na świat ma zstąpić prabóg, który pozbędzie się aktualnych bóstw. (Bogowie boją się tego, co widzieliśmy we śnie na terenie zamku Wittgenstein). Bogaci i zdrowi staną się chorzy i biedni oraz odwrotnie - biedni będą zamożni i zdrowi. Wszyscy ludzie będą szczęśliwymi niewolnikami nowego boga.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.