FANDOM


Przytulia leśna Galium sylvaticum L.

Proponowany status

VU

Uzasadnienie

B2a (silna fragmentacja siedlisk i stanowisk) B2biii (zagrożenie jakości siedlisk - użytkowanie gospodarcze lasów) B2biv (zmniejszanie liczby stanowisk)? B2bv (zmniejszanie liczebności na stanowiskach)? B2civ (znaczne fluktuacje osobników na stanowiskach związane z wykonywaniem zabiegów gospodarczych w lasach, w szczególności: dolesienia, sztuczne inicjowanie odnowień - talerzowanie, zręby zupełne)

Rozmieszczenie

Rozpowszechniony na Pojezierzu Zachodniopomorskim. Wiele ze stanowisk to daty historyczne.

Stan i perspektywy siedlisk

Występuje tylko w dobrze zachowanych kompleksach lasów liściastych (buczyn i grądów), zwykle na zboczach, na glinach zwałowych z dużą zawartością węglanu wapnia. Preferuje miejsca o zróżnicowanej strukturze wiekowej drzewostanu, z lukami, kępami podrostu, martwym drewnem.

Stan i perspektywy populacji

Nieliczny na stanowiskach, często kilka-kilkanaście roślin. W tej sytuacji każdy zabieg hodowlany w stosunku do drzewostanu spowodować może zniszczenie lokalnych populacji, w szczególności: talerzowanie (inicjowanie odnowienia), zrąb zupełny, dolesienia, wytyczenie drogi zrywkowej.

Przykłady:

  • Zasoby w Puszczy Bukowej pod Szczecinem: Stanowiska skupione w jednej dolinie, brak ekspansji mimo obecności potencjalnie optymalnych warunków w okolicy. Nielicznie pojawia się na przydrożach śródleśnych ale nie zwiększa areału występowania od dziesiątek lat. Kilkaset egzemplarzy w jednym miejscu (poza rezerwatem), po kilka-kilkanaście roślin w promieniu kilku kilometrów (w tym w rezerwacie).

Kategoryzacja gatunku w innych opracowaniach

  • brak: Zarzycki K., Szeląg Z. 1992: Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.) Lista roślin zagrożonych w Polsce., Instytut Botaniki PAN, Kraków, ss. 87-98.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.