Fandom

Scratchpad

Przytulia leśna

219,149pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Przytulia leśna Galium sylvaticum L.

Proponowany status

VU

Uzasadnienie

B2a (silna fragmentacja siedlisk i stanowisk) B2biii (zagrożenie jakości siedlisk - użytkowanie gospodarcze lasów) B2biv (zmniejszanie liczby stanowisk)? B2bv (zmniejszanie liczebności na stanowiskach)? B2civ (znaczne fluktuacje osobników na stanowiskach związane z wykonywaniem zabiegów gospodarczych w lasach, w szczególności: dolesienia, sztuczne inicjowanie odnowień - talerzowanie, zręby zupełne)

Rozmieszczenie

Rozpowszechniony na Pojezierzu Zachodniopomorskim. Wiele ze stanowisk to daty historyczne.

Stan i perspektywy siedlisk

Występuje tylko w dobrze zachowanych kompleksach lasów liściastych (buczyn i grądów), zwykle na zboczach, na glinach zwałowych z dużą zawartością węglanu wapnia. Preferuje miejsca o zróżnicowanej strukturze wiekowej drzewostanu, z lukami, kępami podrostu, martwym drewnem.

Stan i perspektywy populacji

Nieliczny na stanowiskach, często kilka-kilkanaście roślin. W tej sytuacji każdy zabieg hodowlany w stosunku do drzewostanu spowodować może zniszczenie lokalnych populacji, w szczególności: talerzowanie (inicjowanie odnowienia), zrąb zupełny, dolesienia, wytyczenie drogi zrywkowej.

Przykłady:

  • Zasoby w Puszczy Bukowej pod Szczecinem: Stanowiska skupione w jednej dolinie, brak ekspansji mimo obecności potencjalnie optymalnych warunków w okolicy. Nielicznie pojawia się na przydrożach śródleśnych ale nie zwiększa areału występowania od dziesiątek lat. Kilkaset egzemplarzy w jednym miejscu (poza rezerwatem), po kilka-kilkanaście roślin w promieniu kilku kilometrów (w tym w rezerwacie).

Kategoryzacja gatunku w innych opracowaniach

  • brak: Zarzycki K., Szeląg Z. 1992: Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.) Lista roślin zagrożonych w Polsce., Instytut Botaniki PAN, Kraków, ss. 87-98.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia