FANDOM


Co je Q Tábor

Q Tábor je stručný název pro letní tábor pořádaný Q-Klubem v Příbrami. Na tomto táboře se děti baví běžným prázdninovým způsobem - sportovní soutěže, výlety - a kromě toho je tábor zaměřen na elektroniku a amatérské vysílání.

Jak se stát účastníkem tábora

Přihláška

Přihlašujeme našeho syna - dceru (nehodící se škrtněte) _________________________ rok narození________

k účasti na Letním dětském QRP táboře v Krkonoších, chata LESNÍ BOUDA  1. turnus: od 9. do 14. července 2007  2. turnus: od 6. do 11. srpna 2007

    (označte křížkem o který turnus máte zájem)

Bydliště __________________________________________________________ e-mail ________________

mobil na dítě: ________________ tel. rodičů domů _______________ tel. do zaměstnání _______________

Plavec: dobrý - slabší - částečný - neplavec - ve vodě má problémy

Zdravotní stav (uveďte zdravotní omezení, jaké léky používá, jak často) _____________________________

_______________________________________________________________________________________

Průvodce zdravotně postiženého dítěte, který(á) se hodlá spoluúčastnit tábora s dítětem:

Jméno, příjmení ________________________vztah k dítěti (rodič, prarodič, sourozenec) _______________

tel. ___________


Datum _______________ Čitelný podpis rodičů ___________________________________Dotazy, informace: info@quido.cz, tel. 318 627 175

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou, nebo naskenovanou e-mailem, na adresu: Q-klub, Březnická 135, 261 01 Příbram

Organizace

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.