Fandom

Scratchpad

Q Tábor

219,358pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Co je Q Tábor

Q Tábor je stručný název pro letní tábor pořádaný Q-Klubem v Příbrami. Na tomto táboře se děti baví běžným prázdninovým způsobem - sportovní soutěže, výlety - a kromě toho je tábor zaměřen na elektroniku a amatérské vysílání.

Jak se stát účastníkem tábora

Přihláška

Přihlašujeme našeho syna - dceru (nehodící se škrtněte) _________________________ rok narození________

k účasti na Letním dětském QRP táboře v Krkonoších, chata LESNÍ BOUDA  1. turnus: od 9. do 14. července 2007  2. turnus: od 6. do 11. srpna 2007

    (označte křížkem o který turnus máte zájem)

Bydliště __________________________________________________________ e-mail ________________

mobil na dítě: ________________ tel. rodičů domů _______________ tel. do zaměstnání _______________

Plavec: dobrý - slabší - částečný - neplavec - ve vodě má problémy

Zdravotní stav (uveďte zdravotní omezení, jaké léky používá, jak často) _____________________________

_______________________________________________________________________________________

Průvodce zdravotně postiženého dítěte, který(á) se hodlá spoluúčastnit tábora s dítětem:

Jméno, příjmení ________________________vztah k dítěti (rodič, prarodič, sourozenec) _______________

tel. ___________


Datum _______________ Čitelný podpis rodičů ___________________________________Dotazy, informace: info@quido.cz, tel. 318 627 175

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou, nebo naskenovanou e-mailem, na adresu: Q-klub, Březnická 135, 261 01 Příbram

Organizace

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia