FANDOM


Template:Partia polityczna infobox

Ruch Obywatelski (Civic Movement, RO) – kankadzka partia polityczna powstała 1 listopada 1999. Partia powstała na fali sprzeciwu wobec elit rządzących. Tworzą ją przede wszystkim ludzie dotychczas niezaangażowani politycznie, członkowie organizacji społecznych, nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy itp.

Program polityczny

Partia łączy członków dosyć różnych formacji ideowych wokół pewnych ideałów centrowych. W sferze gospodarki zajmują stanowiska umiarkowanie liberalne natomiast w sferach społecznych działacze są dosyć podzieleni.

Najważniejsze postulaty partii:

  • decentralizacja państwa i zwiększenie udziału obywatelii w życiu publicznym,
  • zbliżenie z Unią Europejską,
  • zwiększenie swobody działalności gospodarczej i ułatwienia dla przedsiębiorców,
  • zwiększenie wydatków budżetowych na edukację, naukę i rozwój.

Historia

Ruch Obywatelski

Struktura i działacze

Na czele partii stoi przewodniczący wybierany na 3 letnią kadencję. Główną władzę wykonawczą sprawuje Centralny Zarząd Partii, z członków którego przewodniczący wybiera swoich zastępców.

Przewodniczący RO

Reprezentanci w Zgromadzeniu Narodowym

Lordowie Obywatelscy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.