FANDOMInici instal·lació

Per defecte la instal·lació del Debian es fa del kernel 2.4, per fer anar el 2.6 es fica al boot: linux26 (requereix al menys 64 Mb, si no, peta).

Després demana la disposició de tecalt i el locale del sistema, que evidentment seran es.

Particionat del servidor

Info: Sobre particions i swap de gentoo (aplicable a debian)

Necesitem un esquema de partició óptim per a servidors que ens permeti fer copies eficientment.

AML: Jo per xò havia pensat en anar creant symlinks (o el que sigue) que pengen d'un directori /backup i així la còpia consistiria simplement en llançar tot el backup sobre /backup i llestos. Què trobes?

DFB: El tema de les particions es important per el que he llegit... no nomes per les copies, sinó per rendiment final del servidor i per actualitzacions i demes... a mes.. no sols em de mirar les particions a fer; tambè em de mirar quin tipus de sistema de fitxers em de ficar, per exemple, la partició BOOT sempre es ext2 mentre que la / sol ser ext3

De moment i com tenim dos discos de 4,3Gb he agafat del IDE1 el disco 1 totalment en una sola partició per a sistema base en / en format ext3 ja que sols tenim el kernel 2.4 i l'altre IDE2 disco 2 com a swap en la seva totalitat, aixi no ens compliquem, pero aquesta sol·lució no es eficient i em de parlar de com organitzar el sistema de fitxers.

Em farè en un disco mes gran i crec que em de montar algo similar a això:

 • /boot
 • /swap
 • /
 • /usr
 • /var
 • /var/spool/mail
 • /tmp
 • /srv

Falta concretar tamanys i si s'ha d'afegir alguna mes com /var/www o /var/ftp per tenir-ho separat...

Pensa que si es fa aixi, per exemple, el dia de demà es queda curt el espai de /var/ftp i sols cal afegir un disco nou mes gran amb partició /var/ftp avent copiat tot el de la partició vella i ja està solucionat sense fer res mes.

La partició /boot es la activa d'arranc.

El tema de /var/spool/mail es perque em de ficar el sync que es un programa que fa treballar el correu en disco en lloc de en memòria i aixina no es pert en cas de caiguda del server per falta de llum o algo; es mes lent i mes segur tot i que per contra implica limitar el tamany dels emails.

La partició /srv podria ser un comodín per a www i ftp.

En quan a la resta de particions, he llegit que el millor es ResiserFS o XFS. Jo sempre he utilitzat el RaiserFS pero he notat que en ext3 va mes ràpid... se que XFS es mes eficient pero no l'he provat mai encara (tamó a coses noves). Per contra, el XFS necesita mes RAM.

Buscant veig que el límit de tamany de swap es:

 • x86 2 Gigabytes
 • PowerPC 2 Gigabytes
 • Motorola 680x0 2 Gigabytes
 • Sparc 1 Gigabyte
 • MIPS 512 Megabytes
 • Alpha 128 Gigabytes
 • UltraSparc 3 Terabytes

Per tant, natros com a x86 que som, tenim un limit de 2Gb.

Això si.. podem fer varies swap en paralel i per tant augmenta el rendiment....

per a més informació ves aquí.

tret de un link del link anterior:

Partición para Copias de Seguridad

Mi segundo consejo de organización ayudará a que las copias de seguridad funcionen más adecuadamente. Si se van a hacer copias de seguridad de una parte de nuestro sistema de archivos regularmente, es una muy buena idea colocar estos datos en una partición separada. ¿Por qué? Porque muchas utilidades de copia y compresión de archivos tienen una opción especial para no rebasar los límites de la partición (como la opción -x de cp), lo que nos facilitará seleccionar sólo los archivos en los que estemos interesados. También podremos seleccionar el tamaño de la partición a copiar para que sea del mismo tamaño que el medio para la copia de seguridad. De esta forma, nunca tendremos que preocuparnos acerca de completar el tamaño de una cinta, y podremos monitorizar el espacio que ocupará en el medio para la copia de seguridad usando el comando df para ver cuánto espacio nos queda en esa partición en concreto. Entonces, podremos planificar nuestras necesidades a la hora de hacer copias de seguridad teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento.

¿Que copiar i com copiar?

Des del meu punt de vista em de copiar els següents directoris o particions ven lluny del soport original per tal de que si hi ha un dany físic es pugui restaurar sense cap problemes, aquest medi pot ser un ZIP, una cinta, un disc dur extern USB, un DVD o qualsevol altre medi extern i que per tant es pugui desar lluny del servidor.

/var /etc /home /usr/local

Adicionalment podem copiar altres coses pero aquestes son les mes importants. Amès, potser podem especificar algunes regles al moment de copiar per tal de no copiar tot de forma massiva sinó mes concretament.

En /var es on penja tota cosa que es de servidor, per exemple, el FTP o la WWW o fins i tot les claus PGP o GPG haurien de ser al menys en copia aquí dins. Tambè es aquí el directori backup sol tenir aquesta forma:

/var
 backup
 games
 local
 mail
 spool
 www

I altres menys importants. Per tant es bo copiar tot.

A /etc es on es troven totes les configuracions, tant del sistema com dels programes instal·lats.

/home es on hi ha tot el del usuari en quant a productivitat propia o baixada de inet o similar, es com "Mis Documentos" de windows.

I en /usr/loacl es on es troven alguns dels programes que instal·la el usuari i per cert, els programes que es fiquen aquí solen tenir el seu criteri de configuracions i per tant penjen del seu propi directori i no del /etc.

Les regles de copiat potser haurien de ser algo similar a:

Exloure:

Directoris:
 /proc
 /tmp
 /dev
 /var/cache
 /var/tmp
 /sys
Tipus de fitxer:
 .thumbnails
 .Trash

Hi ha un programa en Ubuntu fet per Canonical i per tant incluït de casa a Ubuntu que es diu SimpleBackup que fa tot això que volem i deixa les copies a /var/backup per despues poder copiar a DVD o fer el que vulguem. No sè si serà disponible per a Debian en forma de repositori, pero hi ha un .deb i per tant no hi ha problema.

Reinici i instal·lació

Després particionar, copiarà el sistema base per poder bootar i reiniciarà.

A part de l'usuari root demana de crear un user normal que en el nostre cas es dirà socom. Probablement no en necessitem cap més, ja que no hi haurà usuaris si és un servidor.

En acabat, copia la resta de fitxers necessaris per tenir una Debian mínima.

Paquets

Demana l'origen d'instal·lació. Usarem sempre desde CD/DVD i ho farem amb el cable de xarxa desconnectat.

Ofereix diversos rols amb presel·leccions de paquets (servidor web, de fitxers, etc.) No en triem cap i seguim sense afegir res més. Amb el Debian pelat ja veurem què més anem instal·lant.

Un d'obligat que he vist útil i suposo que vindrà amb la Debian és 'socat'. Més info a Miscel·lània.

Administració

Hem de anar pensant el tema de l'administració remota. Quins paquets usarem i com. Igualment hem de el·laborar un monitoreig i informes de funcionament. Això suposo que n'haurem de crear article nou.
No configuro el correu i li dic que tot el que pasi se li notifique al usuari "manteniment"... AML:no m'agrada


Documentació

Apèndix: Ubuntu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.