FANDOM


Modelat UML

Pot ser interessant evaluar-les.


Programació web

  • Chorizo!: Escàner de problemes en aplicacons web (injecció de headers, injecció de SQL, etc.) La demo en flash pareix prometedora.


Frameworks i llibreries de desenvolupament


Eines per crear GUI's

  • wxWidgets: Cross-platform, es veuen completament natives en totes les plataformes, linken estàticament, molt lleugers.


IDE's

  • MinGW Developer Studio: Integra GNU MinGW + wxWidgets
  • Code::Blocks: Un altre IDE, pareix molt wuapo. En desenvolupament plugin per a SVN. Trobat via els links a la web de wxWidgets.
  • Scintilla Links: A la pàgina d'enllaços d'este editor hi ha un bon recull de IDE's i editors.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.