Fandom

Scratchpad

Searle

212,969pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

John R. Searle, Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987. John R. Searle, The Construcion of Social Reality, New York 1995. (obrona korespondencyjnej teorii prawdy i realizmu zewnętrznego) John R. Searle, Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge 1983. John R. Searle, Mind, Language and Society: Philosophy and Real World, New York 1999. John R. Searle, The Mystery of Consciousness, “New York Review of Books” 1997. bibliografia nt. świadomości) J. R. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, “Pamiętnik Literacki” 1980 z. 2. John R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo, przeł. D. Cieśla, Warszawa 1999. John R. Searle, Umysł, mózg i nauka, przeł. J. Bobryk, Warszawa 1995. (zdaniem Jaegwona Kima, Umysł w świecie fizycznym, przeł. R. Poczobut, Warszawa 2002, s.55, Searle jest jedynym filozofem, który utrzymuje, że własności superwenientne są skutkami własności bazowych) John R. Searle, Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, Warszawa 1999.

Also on Fandom

Random wikia