FANDOM


John R. Searle, Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987. John R. Searle, The Construcion of Social Reality, New York 1995. (obrona korespondencyjnej teorii prawdy i realizmu zewnętrznego) John R. Searle, Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge 1983. John R. Searle, Mind, Language and Society: Philosophy and Real World, New York 1999. John R. Searle, The Mystery of Consciousness, “New York Review of Books” 1997. bibliografia nt. świadomości) J. R. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, “Pamiętnik Literacki” 1980 z. 2. John R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo, przeł. D. Cieśla, Warszawa 1999. John R. Searle, Umysł, mózg i nauka, przeł. J. Bobryk, Warszawa 1995. (zdaniem Jaegwona Kima, Umysł w świecie fizycznym, przeł. R. Poczobut, Warszawa 2002, s.55, Searle jest jedynym filozofem, który utrzymuje, że własności superwenientne są skutkami własności bazowych) John R. Searle, Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, Warszawa 1999.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.