FANDOMImperium

Nazwa Imperium: Sha'lin

Flaga Imperium:

Rasa: Kineci

Aktualny władca: Rada starszych.

Zaludnienie: 28 milionów 349 tysięcy.

Wiek imperium i rasy: Wiekowa ( 40 tyś lat )

Wielkość Imperium:

- Układ Thanatosa

Sha’lin obejmuje swoim zasięgiem całą mgławicę Thanatosa. Układy gwiezdne.

- Tanis

- Hades

- Balcora

- Altar

- Hefaistos

- Kharak

- Azuras

Kolonie.

- Septera

- Temala

- Kaelas

- Shetra

Ważne miejsca:

Mgławica Thanatosa - Obszar silnych anomalii w którym znajduje się pewna ilość spokojnych kieszeni. Połączone są one przez sieć sztucznie utrzymywanych korytarz które zapewniają bezpieczne trasy dla statków.

Altar – układ planetarny z pojedynczą samotną planetą. Mimo jednostkowego występowania w całym układzie planeta znajduje się w optymalnej orbicie obiegając słońce. Panuje na niej umiarkowany klimat charakteryzujący się brakiem nagłych zjawisk atmosferycznych. Pojedynczy kontynent pokrywają głównie rozległe stepy. Altar jest planetą grobowcem, głęboko pod ziemią spoczywają w rozległych katakumbach ciała Kinetów od początku władania mgławicą Thanatosa. Jest to święte miejsce po powierzchni którego stąpać mogą tylko wybrani kapłani. Straż tego niezwykłego miejsca zapewniają Nieśmiertelni, najlepsi z najlepszych wojowników Sha’lin. Sama planeta chroniona jest przez najpotężniejszy generator pola siłowego jaki Kineci skonstruowali.

Kaelas – jedyna kolonia Sha’lin umieszczona poza samą mgławicą. Spokojne i nieduże miasto jest centrum wymiany handlowej pomiędzy Kinetami i innymi rasami. Jest to też miejsce spotkań dyplomatycznych i przynajmniej przez większość ras uważane jest za całkowicie neutralne.

Shetra – planeta klasztor, miejsce odosobnienia oraz kontemplacji dla kapłanów Kha’la. To tutaj spoczywa serce Khasa, najświętszy artefakt Sha’lin.

Setera – kolonia nauczycieli, główne miejsce gdzie młodzi Kineci pobierają nauki oraz szkolą się w panowaniu nad swoimi zdolnościami.

Temala – Niewielka kolonia w nieistotnej kieszeni, służy jako miejsce odosobnienia dla pochwyconych obcych. Inne rasy mogły by określić Temale jako kolonię karną. Hades – układ słoneczny który skrywa ogromne hale produkcyjne. Niemal cała produkcja wywodzi się z tego układu. Pod powierzchnią planet pracują niestrudzenie zautomatyzowane fabryki nadzorowane przez techników.

Stolica:

Główny ośrodek władzy oraz administracji Sha’lin stanowi planeta Tanis w układzie o tej samej nazwie. Przez ponad tysiąc lat planeta podlegała kontrolowanej w najdrobniejszych detalach przemianie mającej upodobnić ją do Sha, ojczyzny Kinetów. Tanis charakteryzuje się wspaniałym ekosystemem, rozległymi stepami, ogromnymi lasami i malowniczymi łańcuchami górskimi. Kompletne wykluczenie przemysłu z Tanis pozwoliło utrzymać dziewiczość środowiska, mimo jego sztucznego pochodzenia. Osiedla Kinetów rozrzucone są po całej planecie, są one zazwyczaj nieduże i wkomponowane w naturalne otoczenie. Dominują wśród osad łagodne linie, stonowane kolory i brak większych niż trzy pietra budowli. Większe osady charakteryzują się już wysokimi wieżami o opływowych kształtach. Głównym centrum na planecie stanowi Tarsonis, miasto wież. Znajdują się w nim centralne archiwa, pomieszczenia rady oraz centralne rdzenie pamięci. Klejnotem miasta jest ogromna ponad dwu kilometrowej wysokości wieża na szczycie której znajduje się sala posiedzeń rady. Specjalne zmodyfikowane rośliny pokrywają całą wieżę upodobniając ją do mitycznych wiszących ogrodów.

Polityka

Ustrój: Oligarchia

Biurokracja: Władza centralna.

Polityka wobec „obcych”: Ksenofobiczne nastawienie ogółu społeczeństwa aczkolwiek nie wrogie.

Polityka zewnętrzna: Izolacjonizm polityczny z ograniczoną wymianą handlową.

Polityka wewnętrzna: Całkowite podporządkowanie radzie starszych.

Strategia podbijania (i kolonizacji) planet: Kineci nie podbijają planet. Jednak w celu pozyskania nowych technologii dokonują rajdów. Ze względu na szczupłość swoich sił Kineci preferują wojnę podjazdową, szarpią przeciwnika aż ten zaczyna popełniać błędy. W tedy wciągają go w pułapki niszcząc szybko i efektywnie. Chaos i dezorientacja są bronią Kinetów. Pierwszą ofiarą ich ataków padają zawsze systemy komunikacyjne, zhakowane lub zniszczone poprzez bezpośrednie ataki. Doktryna bojowa Kinetów opiera się na zniszczeniu łańcucha dowodzenia przeciwnika by móc spokojnie podzielić przeciwnika na mniejsze grupy które wciąga się w zasadzki.

Religia

Religie: Kha’la – Ścieżka Oświecenia

Panteon: Kha’la jest ideologią filozoficzno-etyczną, kładącą nacisk na samokontrolę oraz medytację..

Bóstwa i Bogowie: Kineci nie wierzą w bogów, jednak szczególne miejsce zajmuje u nich Khas, twórca Kha’la. Co tysiąc dni obchodzone jest wielkie święto Kha’la. Jest to czas zabaw, jarmarków oraz uciech trwający dziesięć dni. Co pięćset dni obchodzi się święto na cześć Khasa, jest to czas zadumy i trwa też przez dziesięć dni.

Święta: Co tysiąc dni obchodzone jest wielkie święto Kha’la. Jest to czas zabaw, jarmarków oraz uciech trwający dziesięć dni.

Co pięćset dni obchodzi się święto na cześć Khasa, jest to czas zadumy i trwa też przez dziesięć dni.

Legendy:

Istnieje wiele legend przekazywanych sobie poprzez pieśni i słowo pisane. Jednak dwie są szczególnie ważne. Legenda Kha’la, opowiada ona o mrocznych czasach bratobójczych walk i haniebnych uczynków. Jej głównym bohaterem jest Khas, młody mnich który wprowadził Kha’lę, filozofię która zjednoczyła wszystkich Kinetów. Jest to bardzo ważny przekaz w każdej z dostępnych form, najstarszy egzemplarz który określany jest jako oryginał zapisek Khasa znajduje się w skarbcu na Shetra i ma status relikwii.

Legenda o Sha, jest smutną historią która opisuje zagładę ojczyzny Kinetów oraz ich ucieczkę w otchłań mgławicy Thanatosa po zniszczeniu planety przez ludzi. Opisuje tez ona dokładnie samą planetę oraz zwyczaje Kinetów.

Inne religie: Kineci uważają że religia jest osobistą sprawą każdej istoty i nic im do tego.

Społeczeństwo

Inwigilacja: Społeczeństwo podlega inwigilacji ale ukierunkowanej w jak najmniej ingerencyjny sposób.

Mutacje: Kineci dbają poprzez manipulację genową o czystość swojej rasy.

Grupy: Społeczeństwo podzielone jest na kasty:

- Judicatorów, zajmujących się sprawami polityki oraz dyplomacji.

- Tu’ran, wojowników

- Khal’tai , robotników, naukowców, lekarzy ect:

- Mnisi, kapłani i mnisi opiekujący się świętymi miejscami oraz dbającymi o nauki.

Etniczność: Brak.

Prowincjonalizm: Wszyscy pracują dla wspólnego dobra, pojęcie prowincjonalizmu nieistnieje.

Kodeks karny: Księga Praw Kinetów jest twarda i bezwzględna, każe surowo. Mimo to jest sprawiedliwa i pozwala na obronę każdemu.

Mentalność: Kinetycy są spokojni, zawsze kontrolują swoje emocje. Jednak uznają wyższość wspólnego dobra nad prawami jednostki. Są gotowi poświęcić wszystko by zapewnić bezpieczeństwo i spokój swojej nacji. Ciągle zakorzeniony jest w Kinetach strach przed pogromem jakiego doświadczyli dawno temu.

Oświata: Każdy Kinetyk jest obowiązkowo kształcony w szkołach, nauczany historii, wiedzy o otaczającym go świecie. Każda informacja służy rozwojowi młodych i nauki kontroli własnych zdolności. Szkołami opiekują się mnisi. Opieka zdrowotna: Całkowicie darmowa oraz utrzymywana na wysokim poziomie. Służba wojskowa: Każdy Kinetyk przechodzi pełne przeszkolenie wojskowe. Jednak tylko część jest wybierana by zostać wojownikami.

Architektura: Dominują w niej ciepłe, spokojne kolory, roślinność, szerokie korytarze oraz brak kątów ostrych. Wszystko podyktowane jest harmonią. Instalacje wojskowe są tego odwrotnością, to surowe bunkry zbudowane w taki sposób by stanowić jak największą przeszkodę dla przeciwnika.

Historia

Władza: Rada Starszych

Lider: Rada Starszych składa się z najbardziej szanowanych przedstawicieli Kinetów. Zazwyczaj składa się z sześciu członków odpowiedzialnych za różne aspekty życia społeczności i jednego przewodniczącego wybieranego spośród poprzedniej grupy radnych. Kadencja rady trwa pięćdziesiąt lat.

Historia Imperium: Setki tysięcy lat temu na planecie noszącej nazwę Sha wyewoluowała forma życia która obecnie nosi miano Kinety. Mimo rajskiego wyglądu planeta skrywała mroczne tajemnice, śmiertelna gra toczyła się każdego dnia między niezliczonymi rodzajami drapieżników a ich ofiarami. W tym niesamowicie wrogim środowisku powoli ale zdeterminowanie utrzymywała się przy życiu pewna forma życia. Przez tysiące lat zmieniała się by adaptować się do nowych okoliczności.

Obecną formę uzyskała dopiero niecałe czterdzieści tysięcy lat temu. Wtedy tez nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny na planecie za sprawą tej, już można śmiało powiedzieć, rasy. Zdominowała ona całkowicie glob wybijając wszystkie drapieżniki i samemu stając się największym łowcą. Osiągnęła to dzięki niezwykłemu darowi jaki wykształciła z czasem, siły umysłu pozwalającej koordynować działania między poszczególnymi grupami osobników, ogłupiania zwierzyny i zwabiania jej w pułapkę. Oraz ostatecznie jako potężnej broni. Bez konieczności używania ust, ani słuchu fizjologia istot zmieniała się, by być samowystarczalni przystosowali się sztucznie do pobierania pokarmu. Otóż, każdy Kineta wchłania energię poprzez całe swoje ciało, dopiero tam skomplikowany organizm przetwarza ją na składniki potrzebne do funkcjonowania. Dzięki doskonaleniu genetycznemu Kineci usprawniali swoje ciała, mimo pozornie słabej budowy ciała ich siła przekraczała najśmielsze przypuszczenia. Ich odporność była zdumiewająca a moc umysłu coraz potężniejsza. Niestety płacili też za to wielką cenę, coraz rzadziej dzieci przychodziły na świat. Każda para była w stanie spłodzić jedynie maksymalnie trzech potomków, owocowało to bardzo niskim przyrostem naturalnym. Postęp technologiczny nie szedł w parze z rozwojem etyki i odpowiedniej filozofii, doprowadziło to do wyniszczających wojen domowych. Kiedy Kineci stanęli na granicy zagłady zjednoczył ich młody mnich o imieniu Khas, zapoznał ich z czymś co zwał Kha’la, Ścieżką Oświecenia. Można to uznać za cud, ale Kha’la trafiła do wszystkich Kinetów. Uspokoiła ich, wprowadziła ład oraz porządek, wprowadziła spokój. Okres ten zwany jest Czasem Oświecenia i trwał do momentu kiedy na Shas natrafili ludzie. Mimo zapewnień pokojowego współistnienia ludzie zwący się Kościołem Cyfrowego Anioła zaatakowali Kinetów. Niewielka ilość Tu'ran jaka wtedy istniała mimo twardego oporu została wybita do nogi. Zyskała jednak wystarczającą ilość czasu by osłonić ucieczkę wszystkich którzy mogli opuścić planetę, wiele Leviatanów, żywych statków, zginęło próbując przerwać orbitalną blokadę ludzi. W ostatnim akcie zniszczenia powierzchnia Shas została stopiona bombardowaniem z okrętów otaczających planetę. Ci którzy ocaleli uciekli w kierunku cieszącej się ponurą sławą Mgławicy Thanatosa. To tutaj mimo niezliczonych niebezpieczeństw podróży, dzięki swym niezwykłym talentom znaleźli bezpieczne ścieżki do ukrytych spokojnych kieszenie pośród anomalii. Osiedli tam, z dala od swoich śmiertelnych wrogów i zaczęli odbudowę. Tysiące lat minęło niczym Kineci uznali że cała mgławica jest w ich władaniu, skolonizowali liczne kieszenie, odkryli nowe technologie, wyszkolili nowych Tu'ran. Jednak nie zgrupowali się w jednym miejscu, większymi i mniejszymi grupkami zamieszkali na różnych światach tak by zniszczenie jednego nigdy nie kończyło się tym samym co w przypadku Sha.

Teraz wyruszają z bezpiecznych przystani mgławicy poprzez tylko sobie znane przejścia poszukując tego co uznają za najważniejsze. Technologii, dzięki której zawsze będą o krok przed swoimi przeciwnikami, dzięki której będą bezpieczni.

Jest jeszcze zemsta, mimo że Kha’la każe nad nią panować pamięć o zniszczeniu Sha jest wciąż żywa.

Ważne osiągnięcia:

- Sieć sztucznych korytarzy utrzymujących stałe połączenia pomiędzy kieszeniami wewnątrz mgławicy.

- Lewiatan, biomechaniczny twór „stworzony” przez pradawnych Kinetów jako środek transportu. Żywy i dysponujący świadomością, zespolony z Kinetyckim nawigatorem, bezwzględnie lojalny i waleczny oraz co najważniejsze zdolny do samonaprawy. Niesamowite dzieło napawające Kinetów wielką dumą.

- Khala’ra, dyscyplina umysłu, pozwala na materialną projekcję woli umysłu.

Postacie historyczne:

- Khas, mityczny mnich, twórca ideologii Kha’la

Autorem tego Imperium jest Shas'O Kais

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.