Fandom

Scratchpad

Showing

212,820pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Showing — w terminologii angielskiej określenie techniki narracyjnej charakterystycznej dla naturalizmu, polegającej na rozproszeniu opowiadania na sceny ukazujące bezpośrednio elementy świata przedstawionego. Por. Telling.

Also on Fandom

Random wikia