FANDOM


                          GUIA DIDÀCTICA

A qui va dirigida la webquest?


La webquest de Balls de saló i Educació física, ha estat pensada per a dur-se a terme amb nois i noies que cursin el cicle superior de primària. És una activitat que està a l’abast de tothom qui ho vulgui.

Competències


A partir de la realització de les activitats proposades en aquesta webquest es vol aconseguir que els alumnes: -Aprenguin una nova manera de realitzar l’activitat d’educació física -Es coneguin millor a si mateixos i entre ells -Coneguin diferents formes d’expressió del cos mitjançant el ball -Aprenguin a treballar en equip -Utilitzin la informació que se’ls ha proporcionat per realitzar la part del treball escrit.

Continguts


Aquesta activitat consta de dos punts:

-El primer és el de la realització del treball per escrit. Aquest es durà a terme en grups reduïts utilitzant la informació que hi ha penjada a la pàgina de la webquest.

-La segona part és la de la realització del ball en parelles. Cadascun dels grups haurà de treballar el tipus de ball escollit i després es farà una demostració a classe.


Evaluació


El professor/a podrà utilitzar la taula que s’ha penjat a la mateixa webquest per poder avaluar als alumnes. Aquesta taula ha estat també penjada a la webquest perquè els mateixos alumnes puguin observar que treure una bona nota no és pas difícil. Cal que s’hi esforçin i apliquin tots aquells coneixements que hagin anat adquirint.


Orientacions


L’activitat d’aquesta webquest es pot realitzar durant unes 6 o 7 sessions. La primera part no és tant llarga ja que tracta de buscar informació i realitzar el treball ( part que s’haurà de fer fora de classe). És la segona la que si que s’haurà d’allargar més ja que els professors s’hauràn d’ocupar d’ajudar als seus alumnes a aprendre els passos dels balls per poder realitzar després l’activitat. Aquesta no té perquè ésser una activitat que suposi gaires dificultats. S’ha de motivar a l’alumne de manera que aquest vegi que el ball de saló pot arribar a ésser un esport tant satisfactori i enrriquidor com qualsevol altre. Aquesta pot ésser també una manera en que s’adonin que això de ballar no és una cosa que ha sorgit ara i que només es balla a la discoteca, sinó que és una tradició molt antiga que encara, a hores d’ara, se segueix conservant i cada cop té més variants. Finalment, la nostra proposta és que aquesta activitat sigui gravada en vídeo. No només la part en que es realitza el ball final, sinó també quan es comencen a aprendre els passos. Aquesta, és una manera per evitar que, si es volgués gravar el ball final, els alumnes ja no tindrien vergonya d’expressar-se davant d’una cámara. A més a més, això també els hi serveix per veure quins són els errors que es cometen o per poder veure alguna repetició d’un pas en concret.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.