FANDOM


Władza nakłada na poddanych przymus. W idealnym 'Wolnym Mieście' nie istnieje przymus a władza to puste pojęcie. Każdy kolejny krok projektu, choć wiąże się ze zdobyciem większych wpływów a tym samym powiększeniu władzy, kończy się wykorzystaniem jej do nadania środowisku polityczno-ekonomicznemu coraz mocniejszego libertariańskiego charakteru.

Krok 1: Migracja

Napływ członków projektu do wybranego regionu w Polsce.

Cel sam w sobie ambitny. Nakłonić dziesiątki ludzi do zmiany miejsca zamieszkania i skupienia się w konkretnym regionie Polski (np. gminie - bo to najmniejsza jednostka samorządowa mająca jakikolwiek realny wpływ na otoczenie).

Krok 2: Więcej wolności i lepsze życie

Podjęcie kroków ograniczających do minimum zobowiązania członków projektu wobec jednostek samorządowych i państwa. Należy znaleźć taką formułę organizacyjną, która pozwala członkom projektu czerpać jak najwięcej z owoców własnej pracy.

Potencjalnie dobrym pomysłem może być zakładanie spółdzielni. Po więcej informacji zajrzyj na Spółdzielnie.

Krok 3: Za wolność naszą i waszą

Czy to z powodu samej filozofii czy też np. ewidentnych dowodów lepszego standardu życia społeczności Wolnego Miasta, staje się ono coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców regionu jak i ludności napływowej. Wzrasta ilość członków projektu i można zacząć próbować oddziaływać na struktury samorządowe. Wygrane wybory do gminy spowodują, że będzie można w jeszcze większym stopniu ograniczyć obciążenie podatkowe obywateli np. delegując część czynności związanych z zadaniami gminy do ... spółdzielni czy mieszkańców. Pociąga to za sobą odzyskanie podatków płaconych gminie.

Krok 4: Ekspansja

Atrakcyjność życia w modelu proponowanym przez Wolne Miasto znajduje odbicie w bliźniaczych projektach w innych regionach Polski. Liczebność ruchu sprawia, że można zacząć myśleć np. o lobbyingu na rzecz nowej ustawy dotyczącej 'wolnych regionów' (np. ustawa o gminach dopuszcza specyficzne ustawy dotyczące gmin o specjalnym charakterze).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.