Fandom

Scratchpad

Strategia działania

219,565pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Władza nakłada na poddanych przymus. W idealnym 'Wolnym Mieście' nie istnieje przymus a władza to puste pojęcie. Każdy kolejny krok projektu, choć wiąże się ze zdobyciem większych wpływów a tym samym powiększeniu władzy, kończy się wykorzystaniem jej do nadania środowisku polityczno-ekonomicznemu coraz mocniejszego libertariańskiego charakteru.

Krok 1: Migracja

Napływ członków projektu do wybranego regionu w Polsce.

Cel sam w sobie ambitny. Nakłonić dziesiątki ludzi do zmiany miejsca zamieszkania i skupienia się w konkretnym regionie Polski (np. gminie - bo to najmniejsza jednostka samorządowa mająca jakikolwiek realny wpływ na otoczenie).

Krok 2: Więcej wolności i lepsze życie

Podjęcie kroków ograniczających do minimum zobowiązania członków projektu wobec jednostek samorządowych i państwa. Należy znaleźć taką formułę organizacyjną, która pozwala członkom projektu czerpać jak najwięcej z owoców własnej pracy.

Potencjalnie dobrym pomysłem może być zakładanie spółdzielni. Po więcej informacji zajrzyj na Spółdzielnie.

Krok 3: Za wolność naszą i waszą

Czy to z powodu samej filozofii czy też np. ewidentnych dowodów lepszego standardu życia społeczności Wolnego Miasta, staje się ono coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców regionu jak i ludności napływowej. Wzrasta ilość członków projektu i można zacząć próbować oddziaływać na struktury samorządowe. Wygrane wybory do gminy spowodują, że będzie można w jeszcze większym stopniu ograniczyć obciążenie podatkowe obywateli np. delegując część czynności związanych z zadaniami gminy do ... spółdzielni czy mieszkańców. Pociąga to za sobą odzyskanie podatków płaconych gminie.

Krok 4: Ekspansja

Atrakcyjność życia w modelu proponowanym przez Wolne Miasto znajduje odbicie w bliźniaczych projektach w innych regionach Polski. Liczebność ruchu sprawia, że można zacząć myśleć np. o lobbyingu na rzecz nowej ustawy dotyczącej 'wolnych regionów' (np. ustawa o gminach dopuszcza specyficzne ustawy dotyczące gmin o specjalnym charakterze).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia