FANDOM


Una substància és tota porció de matèria que comparteix determinades propietats intensives. Es denomina substància pura (denominada així per a distingir-la d'una barreja) a tot aquell sistema homogeni que posseeixi un només compost químic|component. Les substàncies pures poden ser simples o compostes.

  • Una substància simple és aquella substància pura que està formada per àtom | àtoms d'un únic element químic | element en els seus possibles estat alotrópico|estats alotrópicos.
  • Una substància composta és aquella substància pura en la composició de la qual trobem diverses classes d'àtoms en una proporció constant.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.