Wikia

Scratchpad

Surmenia:Demokratyczny Front Surmenii

217,477pages on
this wiki
Discuss this page0
Dfs

logo DFS

Demokratyczny Front Surmenii (DFS) powstał 14 maja 2006 roku. Jej założyczielem był Tomasz DrabikPany. Partia była organizatoram Niebieskiej Rewolucji.

Program Partii

  1. Włączenie się Surmenii do polityki międzynarodowej i zacieśnienie stosunków dyplomatycznych z innymi mikronacjami.
  2. Stworzenie niezależnej gazety.
  3. Utworzenie Wolnych związków zawodowych.
  4. Szerokozakrojona akcja informująca o Surmenii w całym internecie.
  5. Powołanie rzecznika Praw Obwatelskich ,który by stał na straży praw i wolności obwatelskich.
  6. Utworzenie paktu wojskowego pomiędzy przyjaznymi Mikronacjami.
  7. Uchwalenie budżetu
  8. powołanie do życia kilku ustaw (m.in. spraw zagranicznych i o gospodarce)

Linki

Around Wikia's network

Random wikia