Wikia

Scratchpad

Surmenia:Senat

217,797pages on
this wiki
Discuss this page0
Senat

Sala obrad Senatu

Senat Królestwa Surmenii składa się z 5 człoków (4 senatorów wybranych w powszechnych wyborach i król który przewodniczy obradom ale nie ma prawa głosu). Senatorowie są wybierani na 3 miesięczną kadencję. Resztę informacji określa ustawo o Senacie.

Obecny skład Senatu

Zakończnych 30 czerwca br. wyborach wybrano te osoby na senatorów:

  1. Susanne "młyneQ" Furpho
  2. Tomasz DrabikPany
  3. Mateo la Vega
  4. Piotr Jasko'lski

Linki

Around Wikia's network

Random wikia