FANDOM


Welcome to the Sygdomsdynamik-Husdyr mini wiki at Scratchpad!

You can use the box below to create new pages for this mini-wiki. Make sure you type [[Category:Sygdomsdynamik-Husdyr]] on the page before you save it to make it part of the Sygdomsdynamik-Husdyr wiki (preload can be enabled to automate this task, by clicking this link and saving that page. Afterwards, you may need to purge this page, if you still see this message).


Sygdomsdynamik hos husdyr

Ambitionen med denne Wiki er at strukturere beskrivelse af sygdomsdynamik hos husdyr. Det vil sige, dels modelleringen af udviklingen af epidemier, dels muligheden for at måle sygdomsudbredelsen ved kombination af forskellige diagnostiske test og endelig sammenhæng mellem sygdommens udbredelse og konsekvensen af sygdommen med hensyn til økonomi og sundhed.

test

Disposition for indlæg ved CEPROS projektmøde

Formålet med gennema´gangen var at diskutere den underliggende sygdomsmdel og håndteringen af test-observationerne på gruppeniveau frem for på individniveau

 • Enkeltdyr
 • Ved konsekvensberegninger og prævalens estimationer baseret på er eksemplerne i BUGS baseret på enkeltdyrs observationer. Derfor starter model elementerne her.

  • Reed-Frost model: Den klassiske model for smittespredning først beskrevet af Frost (?) xx. Modellen beskriver (den forventede) udvikling af antal smittede individer i en population. Kort beskrevet opdeleles populationen til et givet tidspunkt i individer der er modtagelige for sygdommen og individer der allerede er smittet. Risikoen for det enkelte for at blive smittet stiger lineært med antallet af smittede dyr. Forløbet af infektionen er S-formet, i starten er de lav risiko for det enkelte dyr for at blive smittet fordi få dyr er smittede, og i slutningen af epidemien er er der få dyr der kan modtage smitten Evt. formel eller link Figur her
  • Dyrets Tilstand: SIR - SEIR -> Den simple Reed - Frost kan udbygges og derved nærme sig en mere realistisk beskrivelse af en epidemi. SIR modellen indeholder Redd-Frost modellens to grupper af dyr (Modtagelige (Susceptible) og Inficeret/Infektiøse (Infected). Dertil yderligere en gruppe, der omfatter de dyr, der er fjernet fra populationen set fra et smittedynamiksynspunkt, R står for enten recovered eller removed. I husdyr-populationer benyttes R-gruppen oftest til at håndtere at der hyppigt udskiftes individeri populationer, malkekøer med lav ydelse og slagtesvin bliver sendt til slagtning, og nye dyr indsættes, men gruppen R omfatter også de dyr, der kommer sig så meget efter sygdommen at de ikke længere udskiller smitte, og derfor ikke længere påvirker epidemiens videre forløb. "I"-tilstanden er en sammenkobling af tilstanden Inficeret og Infectiøs, det vil sige at smitte af dyret er sammenfaldende med at dyret begynder at udskille smitte, og derved kan påvirke de raske dyr i populationen. Dette er for de fleste sygdomme urealistisk, og det næste udvidelse af modellen søger at håndtere dette. Den næste udvidelse SEIR, opsplitter tilstanden i to. E-tilstanden der refererer til at dyret er blevt inficeret og I tilstanden omfatter kun de dyr der er infektiøse. Det vil sige at opholdet i tilstand E svarer til inkubationstiden. Dyret er sygt men risikoen for de øvrige dyr er ikke steget.

  • Dynamic
  • Sensitivitet
  • GradigheD
 • Grupper af dyr
  • Enkel version</i>
   • Tilfældig stikprøve
   • Konstant Se og Sp
   • Uafhængighed
   • Sample Size veldefineret
   • Postiv test | Inficeret
   • Positiv test| Ikke Inficeret
  • SE varierer med tid
   • Tid siden infection
   • Forslag
    • Epidemityper
    • Middel Se | Epidemitype
  • Afhængighed mellem obs
   • Gruppering af dyr
    • Inficeret og test positiv
    • Inficeret og test negativ
    • Ikke inficeret og test positiv
    • Ikke inficeret og test negativ
    • etc
   • Forventet antal i hver gruppe
   • Kompleksitet stiger kraftigt med antal af tests

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.