FANDOM


Synestezja 
(gr. synaísthesis - równoczesne postrzeganie od sýn - razem' i aísthesis - poznanie poprzez zmysły) to w psychologii kojarzenie ze sobą wrażeń odbieranych przez różne zmysły, np. zapachów ze smakami - słodki zapach, dźwięków z kolorami - jasny głos. Inna nazwa to transpozycja wrażeń.
W mowie potocznej, a przede wszystkim w poezji synestezja przejawia się w zmetaforyzowanych wyrażeniach (jest więc środkiem stylistycznym: metaforą, a także animizacją i personifikacją), w których pewne doznania zmysłowe są przedstawiane w kategoriach właściwych innym zmysłom (np. słodkie wonie, dotyk ciszy, błękitna nuta, gęsta ciemność) bądź w których zakres stosowania kategorii zmysłowych ulega rozszerzeniu przez powiązanie ich z pojęciami abstrakcyjnymi (np. czarna rozpacz, gorzkie doświadczenie, krzyk duszy). Ujęcia synestezyjne mogą być podstawą rozbudowanych obrazów poetyckich, np.
Zimne światło skurczone do listka
ostatniego na brzozie
odleciało bladożółte we mgłę.
,,
Synestezja jest w pewnym sensie rozwinięciem zasady analogii - jedne wrażenia zmysłowe możemy przełożyć na drugie. Poeci jako jeden z elementów upodobali sobie kolory: nadają barwy stanom psychicznym (np. szkarłatna depresja), dźwiękom (np. bladoniebieski szelest), aromatom (np. pomarańczowa woń). Czytelnik współuczestniczy w odkrywaniu sensu utworu, między innymi dlatego, że musi tym zagadkowym wrażeniom nadać jakieœ znaczenie - dlatego synestezja byłą niezwykle ważnym środkiem dla symbolistów
Charakterystycznym przykładem jest sonet Artura Rimbauda Samogłoski, w którym poszczególnym samogłoskom przypisane zostały kolory.

Hasła pokrewne

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.