FANDOM


Smug-Bastard

Traducę : «¡esēōc iōt-parą !»

Antōňa Şarla Līntona Blēra od Tōňa Blēra (IPA: ['Toːɲa 'Bleːra], anglesa Tony Blair ['Toːniː 'Bleːr]) ū şōs submisārē ā coňa (st’ē, nī tūtāt Anglāň sau ricārē) o Mārxoria ū şōs dama, ē ‘na politicāra, primāt ministrāra Bretaňæ, mu sopreu tuta, 'na cabrā ed pūta tōtāt que moquų idēa sosialēma. Meprisę pru maxorēa populæ[1], mu continuą są prīmāt ministrāra debite sistēma electāt x’representāt bretaňæ, malgreu fatta que settix-quatre pru senta (74%) bretaňārœ x’aprobą şōs administrēa. Ofisaň pru, ū 2007, dix dūrāt aňē, şōs terma nacrę pru ‘na sēria malfœ e mentea. Obsedę pru şōs lesistoria, lō fa leą que şōs terma marcę pru staňēa, corumpēa ed guērē contru volontēa intrenationāt.


Prieck

Traducę : «Nōvāt Lavora, pueque Bretaňa besoą māt... que iōt»

Natea diablœ

'Na carerara, electę comu līdēra Partidæ Laborārœ Bretaňāt, Xuliaň 1994, şō remplasą mortāt John Smith (Xoā Smiþa,) ‘na čentrāra scotiāt que lūttą fierāt contru conservatēma. (Uō dią que PLB p’są etāň pitiāt antu que Blera contrōlą mu lō x’ē casa; ē Smiþa que fermentą victorēa PLBæ. Iusque lhī, Blēra fue ‘n’ambitiāt
Bliar

¿ Ū iusticia cu Blēra ?

Secretāra Internāt. Apreu fermą ‘na «dīla» trēt publicitēt cu ‘n’ūtrāt promināt scotiāra, Gordā Braua, inque Blēra prometą que şō fa dimičą apreu 6-8 aňē, creą «Nōvāt Labora», ‘na proxecta que x’ą līa polīticāt ni conşenşāt cu PLB. Blancą comitēa PLBæ ū iustişa sōşāt ed comensą x’construią sosialēma Anglāň. ‘Na claspretensāra, ē coňa absulāt; stat rata-cara finą tōs parla līderæ 1994ň, cu comitēa ruiną previāt adherēa ū nationalēa. Debite x'populēa Partida Conservārœ, que p’governą iusque lā pru 18 dūrāt aňē, Blēra capitalisą ūt odēa ed desperēa e convertų primāt ministrāra ň electēa 1997æ bretaňāt. Polisilīvra «Nōvāt Laboræ» turną są comu fāmāt «Manifiesto de los persas» (Polisilīvra persœ,) ‘na līvra contru forsē liberalēa. Prīmāt acta NLæ p’ē resondāt conservārāt: desidą frysą gastēa pūblicāt comu volą [2] conservārē e e dą dereta ū Banca Anglæ su rātā usuariāt, pīrāt poblæ anglæ.

Recorda fabūlōsāt

Apreu stōt, ‘stat gobernēa «sosia-demōcratāt» posą cu orgulēa reportą que şō pa fą:

  • Que nīs trōpē tomasse parta ‘na guera questionāt cu OTNA (tcc Cānē Amēricāt) contru ‘na stata sobernāt que pa protexą şōs xēntē que minoritaň. Anglā luttą, fierāt, cu ‘na banda personœ que są terrorārē; ā mena, stōt ē describēa que dą SS.UU[3]. antu que SS.UU. desidą que ‘na victorēa insurxārœ—que volą pa fą cu fuorza que ‘na cūpēa Iugoslaviæ turnasse Grāt Albaňa— şīr sirvą melāt. Xa x'tą nī recōrdē acūrāt sopru zuque conta pru guera fue lēāt ū veritēa. Bon’t lavora, Tony, tō pa fą que armada anglāt lię intricāt cu terrorārē que x’respectą derēttē Serbiæ.
  • Que nī entrą dūē guerre contru nōminē abstrāt—terrorēma ed insurxēa—Afgānistāň ed Iraquaň. Mentą sopru «huēponē destruiēæ grāt» pru que nī posasse detablą ‘na stablāt, læīquāt rēxīma ed etablą mīllē gueňorārcēē. ¿Pru quōt? ¿Dīnēra? ¿Œla? ¿’Na raxona largą terma Xorx Buş? Nī x’spa. Quōt nī spą ē que ū ‘na milliā mortę Iraquaň [4], que mil-centa (1,100) āctē violēnsæ ‘na xora randomnāt[5], ed que, evidāt, Iraqua plonxę anarquēa. Kūl! Māt podrāt pæa mondæ x’posą gaňą; fattaň şī fermentą islamēa rādicāt ed fą que Uesta ē māt danxerę: ¡n'iora bon’t lavoræ (o 5 aňē!)
  • Tambeu, şō—‘na manēra od n’ūtrāt— fą que SNS perdasse multāt dīnēra (cu na debta ¤800,000,000æ) cu şō plānē marvelāt privatanēa medico'œ; rapidą rompa traportē'æ cu privitanēa; hodą stūdārē cu þačerēma e debtē enormāt (¡quē intelectāt muova! ¡Fą que māt persōnē x’reą şīs potentēē!) e renexą derēttē fondamentāt uomœ ed ‘na sēria utrāt catōstrofœ inclusą fą que ascendasse cabrā Davdā Camerā. Tūtāt şōs polisēa revolvą su hodą e sodomīsą normāt xentē. Quē pużnašera, quē coňa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.