FANDOM


Làm tăng sức chịu tải của cọc

Chào các bạn,

Vừa rồi chúng tôi có biết một đơn vị Nhà Thầu Thi Công Nền Móng có phương án làm tăng thêm sức chịu tải của cọc lên khoảng hơn 115% so với tải trọng thiết kế cọc thiết kế.

Nhưng đơn vị này mong muốn giữ bí mật trong phương pháp thi công nêu trên với cam kết trong hợp đồng về việc sau khi sử lý sẽ có kết test tỉnh tải đạt yêu cầu hơn 115%.

Sau đây là một số hình ảnh thực hiện trên công trình với biện pháp thi công từ phía nhà thầu làm móng cho dự án cải thiện nâng cao sức chịu tải của cọc:-


File:TangSCTCoc 01.jpg


Hình ảnh công trình

File:TangSCTCoc 02.jpg


Vị Trí Cọc Mong Muốn Làm Tăng Tải

File:TangSCTCoc 03.jpg


Vị Trí Cọc Mong Muốn Làm Tăng Tải

File:TangSCTCoc 04.jpg


Thực hiện Trên Công Trường

File:TangSCTCoc 05.jpg


Thực hiện Trên Công Trường

File:TangSCTCoc 06.jpg


Các Thiết Bị Thi Công

File:TangSCTCoc 07.jpg


Các Thiết Bị Thi Công Vả Thực Hiện

File:TangSCTCoc 08.jpg


Máy Móc Thiết Bị

File:TangSCTCoc 09.jpg

Lấy Mẫu Thí Nghiệm


File:TangSCTCoc 10.jpg

Lấy Mẫu Thí Nghiệm Tại Hiện Trường


File:TangSCTCoc 11.jpg


Sau Khi Xử Lý Xong Và Đợi Thử Tải

File:TangSCTCoc 12.jpg


Sau Khi Xử Lý Xong Và Đợi Thử Tải

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.