FANDOM


הכותבים של מאמר זה אינם מסתפקים באמירות כלליות כגון "בני הנוער הם דור האינטרנט" ואינם מסתפקים בנתונים סטטיסטיים כגון ש-70% מבני הנוער מקושרים לרשת ומבלים בה חלק מזמנם. המאמר מנסה להעמיק ולבחון כיצד בני נוער מבלים זמנם באינטרנט ואילו שימושים וסיפוקים המדיום מממש. התחומים הנבדקים הם כמה: התרבות שנוצרה בשיח המקוון של בני הנוער, חקירת הזהות המינית, האתנית והמגדרית איך בני הנוער מחפים על החוסר בויזואליות באמצעות הזדהויות לשוניות בקודים מוכרים, שימוש באינטרנט על מנת לחפות על מבוכה והזדהות בכך שמשתמשים בפורומים על מנת לשאול שאלות רפואיות ועוד... המאמר בעצם מתאם אוסף של מחקרים כאשר כל חלק הוא אוטונומי לחלוטין אך ביחד המחקרים כולם עונים על שאלות שנוגעות לפעילות המקוונת של בני הנער. המסקנות המעניינות בעיני היו כמה: בני נוער מתקשרים ברשת לאו דווקא עם זרים אלא עם חברים ומשפחה שלוקחים חלק משמעותי גם בחייהם הלא-מקוונים. בני נוער מנסים לפצות על האנונימיות ועל חוסר הגוף-פנים באמצעות טקסטים. ממצא זה מעניין בשל הסיבה שנוטים לשוב כי האינטרנט הוא אטרקטיבי בשל התקשורת הבינאישית האנונימית בעוד שלצורך הכרויות של חברים, בני זוג ובכלל, בני הנוער דווקא מעדיפים לזהות עצמם לפחות עפ"י שיוכים קבוצתיים. בעיניין זה ראוי למשל להציג את נושא הגזע שבתקשורת לא מקוונת מהווה מעין טאבו ודווקא ברשת אנשים מציגים את הנושא באופן בולט ומפורש. לעומת זאת, בכל מה שנוגע לקבלת עצה ומידע בנוגע לנושא הרפואי/מיני/התפתחותי, בני נוער מנצלים את האפשרות לאנונימיות ברשת ונכנסים לפורומים של נוער על מנת לפתור את בעיית המבוכה והפחד מפני תגובת המבוגרים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.