Fandom

Scratchpad

Thomas/Dinosaur Parodies - Featuring Gordon and Emily

< Thomas

212,909pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Cast

  • Gordon as Aladar
  • Emily as Plio
  • Thomas as Yar
  • Percy as Zini
  • Roise as Suri
  • Bulgy as Kron
  • and more

Also on Fandom

Random wikia