Fandom

Scratchpad

Thomas/Mario Parodies-Featuring James and Thomas

< Thomas

212,930pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Cast

  • James as Mario (James and Mario are both red and vain)
  • Thomas as Luigi
  • Percy as Yoshi
  • Madge as Peach
  • Emily as Daisy
  • Mavis as Birdo
  • Gordon as Wario
  • Spencer as Waluigi
  • Diesel as Bowser

Also on Fandom

Random wikia