Fandom

Scratchpad

Thomas/Pocahontas Parodies-Featuring Rosie and Thomas

< Thomas

212,894pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Cast

  • Rosie as Pocahontas
  • Thomas as John Smith
  • Percy as Thomas
  • James as Kocoum
  • Edward as Powhatan
  • Lady as Nakoma
  • Gordon as Ben
  • Diesel 10 as Governor Ratcliffe

Also on Fandom

Random wikia