FANDOM


Cast

 • Thomas as Zhao Yun
 • Henry as Liu Bei
 • Gordon as Guan Yu
 • James as Zhang Fei
 • Edward as Zhuge Liang
 • Duck as Ma Chao
 • Toby as Huang Zhong
 • Skarloey as Jiang Wei
 • Oliver as Wei Yan
 • Ferdinand as Pang Tong
 • Molly as Yue Ying
 • Percy as Guan Ping
 • Mavis as Xing Cai
 • Diesel as Cao Cao
 • Sea Rouge as Xiahou Dun
 • Zak as Dian Wei
 • Zip as Xu Zhu
 • Zebedee as Xiahou Yuan
 • Victor as Zhang Liao
 • Hiro as Xu Huang
 • Boco as Zhang He
 • Daisy as Zhen Ji
 • Sir Handel as Cao Ren
 • Bert/Arry as Cao Pi
 • Zorran as Sima Yi
 • Boomer as Pang De
 • Arthur as Zhou Yu
 • Ten Cents as Lu Xun
 • Hercules as Taishi Ci
 • Duke as Sun Jian
 • Donald as Sun Ce
 • Douglas as Sun Quan
 • Emily as Sun Shang Xiang
 • Big Mac as Huang Gai
 • Bulgy as Lu Meng
 • Duncan as Gan Ning
 • Bash as Da Qiao (gender-bender)
 • Dash as Xiao Qiao (gender-bender)
 • Neville as Zhou Tai
 • Rheneas as Ling Tong
 • Johnny Cuba as Lu Bu
 • Lillie Lightship as Diao Chan
 • Diesel 10 as Dong Zhou
 • Spencer as Yuan Shao
 • George as Zhang Jiao
 • Warrior as Meng Huo
 • Lady as Zhu Rong
 • OJ as Zuo Ci

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.