Fandom

Scratchpad

Thomas/TUGS/Dynasty Warriors

< Thomas | TUGS

219,332pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Cast

 • Thomas as Zhao Yun
 • Henry as Liu Bei
 • Gordon as Guan Yu
 • James as Zhang Fei
 • Edward as Zhuge Liang
 • Duck as Ma Chao
 • Toby as Huang Zhong
 • Skarloey as Jiang Wei
 • Oliver as Wei Yan
 • Ferdinand as Pang Tong
 • Molly as Yue Ying
 • Percy as Guan Ping
 • Mavis as Xing Cai
 • Diesel as Cao Cao
 • Sea Rouge as Xiahou Dun
 • Zak as Dian Wei
 • Zip as Xu Zhu
 • Zebedee as Xiahou Yuan
 • Victor as Zhang Liao
 • Hiro as Xu Huang
 • Boco as Zhang He
 • Daisy as Zhen Ji
 • Sir Handel as Cao Ren
 • Bert/Arry as Cao Pi
 • Zorran as Sima Yi
 • Boomer as Pang De
 • Arthur as Zhou Yu
 • Ten Cents as Lu Xun
 • Hercules as Taishi Ci
 • Duke as Sun Jian
 • Donald as Sun Ce
 • Douglas as Sun Quan
 • Emily as Sun Shang Xiang
 • Big Mac as Huang Gai
 • Bulgy as Lu Meng
 • Duncan as Gan Ning
 • Bash as Da Qiao (gender-bender)
 • Dash as Xiao Qiao (gender-bender)
 • Neville as Zhou Tai
 • Rheneas as Ling Tong
 • Johnny Cuba as Lu Bu
 • Lillie Lightship as Diao Chan
 • Diesel 10 as Dong Zhou
 • Spencer as Yuan Shao
 • George as Zhang Jiao
 • Warrior as Meng Huo
 • Lady as Zhu Rong
 • OJ as Zuo Ci

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia