FANDOM


Stručný popis

TB9-proto

Tinybug je malé klíčovací zařízení (elbug) inspirované konstrukcemi Burkharda Johna, DK5JG (website už bohužel zanikla). Burkhard zkonstruoval koncem 90. let celou řadu elektronických klíčů různé úrovně komfortu, založených na populárních mikrokontrolérech Atmel AVR. TB-9 vychází z dnes již nedostupného typu AT90S2343. Místo něj jsem použil typ ATTiny12, který lze pořídit za cenu kolem 30-40 Kč a snadno se programuje.

Popis zapojení

Tinybug TB-9 je elektronický klíč na bázi mikrokontroléru Atmel ATTiny12. Je to zařízení s malou spotřebou určené pro napájení z baterie nebo z externího zdroje. Plošný spoj navrhl Honza, OK1QO. Plošné spoje jsou v omezeném počtu k dispozici u autora tohoto článku.

Způsoby použití

 1. Jako samostatný elektronický klíč určený ke klíčování vysílače nebo bzučáku, napájený z konflíkového lithiového článku CR-2032
 2. Jako samostatný klíčovaný bzučák pro nácvik telegrafie, napájený z konflíkového lithiového článku CR-2032
 3. Jako vestavěný elektronický klíč napájený přes integrovaný lineární stabilizátor ze zdroje napětí uvnitř transceiveru

Konektory a terminály

  • Vstup pro připojení manipulátoru - jack 3,5 mm stereo
  • Výstup klíčování - jack 3,5 mm mono nebo CINCH
  • Držák baterie CR-2032 - pro samostatný provoz.
  • Pájecí body pro připojení externího napájecího napětí, pro vestavěný provoz.

Ovládací prvky

  • Tlačítko pro trvalé zaklíčování (TUNE)
  • Tlačítko paměti (MEM)
  • Tlačítko pro změnu rychlosti (TEMPO)

Napájení

Napájení je připojeno trvale. TB-9 se automaticky přepíná do režimu nízké spotřeby (SLEEP) jakmile uplyne meziznaková pauza po odvysílání posledního znaku, čili zhruba do 0,1 sekundy po uvolnění pák manipulátoru respektive po odvysílání textu z textové paměti. Spotřeba ve stavu nízké spotřeby je řádově do 0,01 mA. Proto také nikde v zapojení není použit žádný elektrolytický kondenzátor, aby nezvyšoval spotřebu svodovým proudem. Z téhož důvodu je vhodné TB-9 uchovávat v suchém prostředí.

Lithiová baterie CR-2032 s kapacitou kolem 230 mAh vystačí k provozu po dobu zhruba jeden rok. Nová baterie se prodává za ceny od 10 do 150 korun. Nejdražší baterie prodávají velké hypermarkety, nejlevnější jsou ve specializovaných prodejnách elektronických součástek.

Ovládání

Klíčování

Manipulátor (pastička) se připojuje na stereo jack 3,5 mm. Přiřazení páky teček a páky čárek na jednotlivé kontakty konektoru není pevně stanoveno. Přiřazení je dáno propojením konektoru na desce plošného spoje s vývody mikrokontroléru. Lze jen upravit buď zapájením drátových propojek nebo použitím dvoupólového dvoupolohového přepínače. Deska je rovněž přizpůsobena použití jumperů.

Stisknutím jedné páky manipulátoru spustíme klíčování teček. Při stisku druhé páky jsou vysílány tečky. Při stisku obou pák se vysílá střídavě tečka a čárka.

TB-9 je schopen pracovat ve 4 režimech paměti klíčování.

 1. Paměť teček i čárek (standardní režim)
 2. Jen paměť teček
 3. Jen paměť čárek
 4. Žádná paměť

Výběr režimu paměti klíčování lze provést pouze při zapnutí nebo resetu.

 • Není-li při resetu stisknuta žádná páka, nastaví se standardní režim.
 • Jsou-li během resetu stisknuty obě páky, nastaví se režim "žádná paměť"
 • Je-li během resetu stisknuta jedna páka, nastaví se režim paměti jen jednoho druhu elementu, např. stiskneme-li páku teček, bude nastaven režim paměti pro tečky.

Změna rychlosti klíčování

Rychlost lze měnit pouze při stisknutém tlačítku TEMPO. Při každé vyslané tečce se zvýší rychlost klíčování, při každé vyslané čárce se rychlost sníží.

Textová paměť

Nahrávání

Jestliže držíme tlačítko MEM stisknuté a zaklíčujeme alespoň jeden prvek, začne právě vysílaný text přepisovat obsah textové paměti. Uvolněním tlačítka MEM se zápis ukončí.

Přehrávání

Stiskem tlačítka MEM odvysílá TB-9 obsah textové paměti. Toto funguje vždy, když dojde k uvolnění tlačítka MEM, pokud během stisku tlačítka není zaklíčováno. Vysílání obsahu textové paměti přerušíme stiskem libovolné páky manipulátoru. Tento stisk páky nezpůsobí bezprostřední odvysílání tečky nebo čárky, avšak po přerušení textu se TB-9 rychle přepne do režimu klíčování.

Schéma

TB9-schema

Deska plošného spoje

Plošné spoje pro TB-9 navrhl a nechal vyrobit Honza, OK1QO. Na obrázku vidíte náhled na horní stranu, kde je zhruba vidět rozložení součástek.

TB9-pcbtop

Rozložení součástek

Univerzální plošný spoj TB-9 je určen pro stavbu elbugu, který bude buď vestavěn přímo v transceiveru nebo bude umístěn v samostatné krabičce. Kromě toho je Honza, OK1QO, toho názoru, že konektor pro zapojení pastičky by neměl být stejného typu jako konektor klíčovacího výstupu, z čehož vyplývá další prvek univerzálnosti na plošném spoji.

Zapojení pro samostatný provoz

Pro samostatný provoz můžeme přímo na destičce osadit držák lithiové baterie CR-2032. V pravé, skoro prázdné části DPS jsou to dvě větší díry s roztečí cca 22,5 mm. Pokud nehodláte elbug napájet lithiovou baterií, do těchto otvorů pouze připájíte příslušné vodiče.

Zapojení pro vestavbu do transceiveru

Pro vestavbu do transceiveru je potřeba přizpůsobit napájení TB-9 (3 až 5 voltů) některému z napětí dostupných ve vašem transceiveru. Pokud váš transceiver používá v některé části napětí 3,3 nebo 5 voltů, připojte napájení rovnou na příslušná místa místo držáku baterie CR-2032. Odběr elbugu je asi 15 uA ve "vypnutém" stavu a asi 1-2 mA v aktivním stavu.

Pokud máte k dispozici pouze napětí vyšší, například 8 nebo 13,8 voltu, v místě držáku baterie je k dispozici obrazec plošného spoje pro použití stabilizátoru LM317.

Zdrojový kód programu

Zdrojový kód programu najdete na mém webu, protože nevím jak bych zde na wiki dosáhl stejného formátování textu.

Další odkazy

Zdrojový kód programu, který si můžete sami upravit.

Soubor "register.asm", který budete potřebovat pro kompilaci.

Zkompilovaný program ve formátu Intel hex, část pro programovou paměť.

Obsah datové EEPROM ve formátu Intel hex.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.